A Kispad Alapítvány tevékenysége

ELŐZMÉNYEK

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 Kispad - Új Kispad
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011

1992

Február 7-én megtudtam, hogy Lantos Tamás College-t szervez Drávafokon, az Ormánságban, az organikus gazdálkodás elterjesztésére, és humánökológiai műhelyük számára. Egy héten belül elhatároztam, hogy Drávafokra költözöm és segítem a térség fejlődését. Addigra már megjelent az Építésügyi Szemlében a cikkem a közösség- és területfejlesztő módszerekről. Úgy gondoltam, hogy néhány év múlva a férjem is utánam költözhet, és talán a barátaim is kedvet kapnak vidéki vállalkozásokra.

Február 28 - március 1. A Dél-dunántúli települési animátorképzés III. hétvégéje Bicsérden. Ez volt az első alkalom, hogy a drávafoki polgármester asszony (Kovácsevicsné, Ibolya) megjelent a képzésen, ahonnan együtt mentünk Pécsre, az Ormánság Alapítvány megbeszélésére. Vasárnap már Drávafokon is jártam - meglepően jól ellátott település, crossbar telefon is van (pesti lakásunkban akkor még nem volt telefonunk).

Március 7-8. Mivel fontosnak tartottam a Kúriában szerveződő College programjának megfogalmazását, kezdeményezésemre brain-stormingot tartottunk a polgármester asszony házában, vendégszeretetét élvezve. Ide már írásos elképzelésekkel érkeztem, majd a Kúria felmérése után vázlattervet készítettem. A minisztériumi főosztályvezetőm (dr. Faragó László) beleegyezésével jelentkeztem egy dán környezeti menedzserképzésre, amelyhez megírtam az Ormánság projektet.

Április 24-25. Az animátorképzés utolsó hétvégéjén falusi túrizmus program volt, ahol megismerkedhettem Aubert Antallal (RKK külső munkatárs) és Nádorné Erzsikével, Hosszúhetény polgármesterével, aki az "Egyesület a falusi túrizmusért" elnöke, megyei közgyűlési tag, s falusi túrizmus kutatást ajánlott nekem, amiből aztán semmi sem lett.

Május 10-11. Barátaimmal szép két napot töltöttünk Szekszárdon és Drávafokon, ismét Ibolya vendégszeretetét élvezve. Hat fővel besegítettünk a Kúria körüli bozótirtásba.

Május 12-13. Falusi túrizmus konferencia Mezőtúron, ahol megismerkedtem a szakmában igen híres Maria Meyer Gresshoff asszonnyal és Szekszárdról Wieszner Györggyel.

Május 18-ra elkészítettem a véglegesített Ormánság projektet, és a lakáskérelmem mellékleteként postáztam Drávafokra. A minisztériumi kollégák igen vegyes érzelmekkel fogadták elhatározásomat, főnökeim szerint a magukra maradt aprófalvak problémáinak feltárása "nem kormányzati feladat", viszont Font Erzsi segítségével folynak az Ybl foiskola nyári ormánsági táborának előkészületei.

Május 22. A Nógrád megyei cigányszervezetek által kezdeményezett tisztasági mozgalom felhívta a figyelmet a cigányság még át nem gondolt feladataira. Ennek kapcsán a főosztályvezetőm említette elhatározásomat a helyettes államtitkárnak, aki a kutatás támogatását el tudja képzelni, de csak fizetés nélküli szabadság keretében. A sellyei polgármester asszony lelkesen fogadta a hírt az Ybl táborról. A drávafoki testületi ülés 25-én ül össze, amely alapján kiderül, kívánatosak vagyunk-e Drávafokon, vagy esetleg hatalmi harc részesei lettünk?

Május 25. Sára János nagyon pesszimistán látja ormánsági jövőnket: bármely helyi hatalom lepaktál velünk, áldozatává válhat az idegenek befogadásának. A Népszabadságban Bíró Andrással megjelent interjú nagy segítség a továbblépéshez.

Május 29. Tegnapi, Gilde-beli beszélgetésünk nagyon fontos volt, az Ormánságot illetoen is (Kemény Berci, Köles Sanyi, Máthé Mari). Lázadozom - úgy látszik - az értelmiségi lét ellen, keresem az egyensúlyt a "józan paraszti ész" és az együttműködésre képes tudományok között.

Június 9. 4-én a drávafoki önkormányzat megítélte nekünk a szolgálati lakást. A lakás bére 600 Ft körül lesz, és dolgozhatnék a műv. házban, ott van telefon. Lantos Tamás eladó házat keres, amelyben a hallgatók is lakhatnának, mert mégsem építik be a Kúria tetőterét. Ha lehet, megvennénk a Kúria melletti ócska, pici lakóházat, vagy a bolt melletti romosat. Így jövőre már gazdálkodni is tudnánk. A Kormány elfogadta a Területfejlesztési Alap új szabályozását, eszerint 25 mFt az ÁFI és 25 mFt a KTM rendelkezésére áll térségi projektek támogatására. A főnököm szerint sürgosen nyújtsa be a pályázatomat az Ormánság Alapítvány.

Július 15. 11-én Perjés András drasztikus lelki fröccs keretében közölte, hogy fizetés nélküli szabadságon se vállalhatok ilyen kutatást. Különben is pártállami tempó a minisztériumból megmondani, mit csináljanak helyben.

Június 18. Tegnap Sellyén és Pécsett elokészítettük az ormánsági Ybl tábort és az Alapítvány pályázatát a TFA 25 milliójára. A sellyei tábor július 2-17. között lesz, és a hat volt társközséggel együtt vizsgálja Sellyét. A térségre idegenforgalmi tanulmány készült a Dél-dunántúli Tervezőnél, Heller Márta vezetésével. Az Eurovia (Jeney Lajos) intézményfejlesztési koncepciót dolgozott ki Sellyére.

Június 24. szerda Tegnap Ottlik Gáborral és Kemény Bercivel Somogydöröcskén voltunk a Falufejlesztési Társaság Dunántúli Építészeti albizottságának szervezése ügyében. A nagy élmény a Miklósi szerzetes - pap beszéde volt, aki a somogyi aprófalvak megmentését vállalta fel a "lelkiség" visszaadásával. Szerinte az iskolarendszer is jó, csak a lelkiség hiányzik belőle. Az út szellemi termékei:
- a 30-as évek a faluszociográfia ideje volt, napjaink a műszaki felméréseké. A régi az embert vizsgálta, a mai az épített környezetét. Hogyan kellene holnap? Mindezeket vizsgálni a természeti és gazdasági környezetben.
- A falu nem azonos az önkormányzattal, mint ahogy az ország sem azonos a kormánnyal. A falufejlesztés léptékébol adódóan személyiségfejlesztés.
- Az egyház, egységesítő lelkületével, szervesen hozzátartozik a faluhoz. Egység csak a személyiség tiszteletébol fakadhat. A szabadon nevelt ifjúság, amely választhat a felkínált értékekből, önállóan képes cselekedni. Az egyenrangúak közötti szabad együttműködés csodákra képes.
- Az alakuló szerzetesközösség az aprófalvak lelkiségének szolgálatában áll, alapja a megbecsülés.

Június 30. Szombaton beköltöztünk a szolgálati lakásba. Majdnem 60 m2, a víz és a központi fűtés szétfagyva, festés előtt. Az Ormánság projektet az ÁFI-nál 3918-as sorszámon iktatták, mintegy 6,5 mFt-ot pályáztunk két térségi menedzser másfél éves munkájára. Hétfőn lehívatott Keresztes Sándor miniszter, miután megkapta a magánlevelemet. Érdekesnek tartotta a kezdeményezést, és fontosnak, hogy a kutatás a minisztérium számára készüljön.

Július 7. 2-3-4-én háziasszonykodtam Sellyén, a tábor indításán. Vezető tanár Fazekasné Holényi Magdolna, téma Sellye, Marócsa, Kákics, Okorág, Drávaiványi, Drávasztára és Sósvertike. 5 fiú, öt lány vesz részt a gyakorlaton, a munka eredményét bemutatják a Savaria nyári Egyetemen, és a félévi gyakorlat a rendezési terv elkészítése lesz. Szombat délelőtt csak autóstoppal tudtam átjutni Drávafokra, így sikerült megismerkednem a bogdásai polgármesterrel is.

Július 10. péntek Tegnap a Gildében Balogh Jánossal futottam össze, és megismerkedtem Derdák Tiborral végre személyesen is. Jani a Fii Cu Noi tagszervezeti vezetői (16 fő) számára szeretne egy ötnapos továbbképzést augusztus 26 körül. Azonnal elvállaltam a szervezését.

Július 15. szerda Vasárnap dél körül érkeztünk Drávafokra "nyaralni". A szolgálati lakás romokban, a vihartól még áramszünet is volt. Első éjjel Sellyén aludtam. Hétfon este a diákokkal, reggel Balogh Jánossal egyeztettem. A szolgálati lakás telkén a négy kocsirakomány hulladék elszállítása után maradt hulladékhegyeket próbáltam összekotorni. A kommunális hulladék gyűjtése teljesen megoldatlan. Balogh János vezetésével megnéztük Révfalut, Endressi pusztát és Zalátát. Jani szerint az Ormánság igazi közepén (Vajszlótól keletre) még megvannak a régi szőttesek, szokások.

Július 17. Tegnap behatoltam a nyári szünetét töltő Kiss Géza Múzeumba. Pápai Jenő bácsi kalauzolt egy csoportot a Kákicsi Népfőiskolából.

Július 23. Tájékoztattam az Oktatás- és Kutatásszervezési Főosztályon Vissy Erzsit ormánsági szándékaimról. Most úgy tűnik, hogy ennek a főosztálynak a kirendeltjeként el tudnám látni a feladatot. 10-ére Lantos Tamás - Szalay Marzsó Enikő találkozót szerveztem. Ennek révén Tamás bejelentkezett a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok hálózatába, s így minden információhoz hozzájuthat.

Július 17-19. A Falufejlesztési Társaság Réde Lesalján tréningezett . Gelencsér Kati szerint mindenképpen pszichológiai tréningre is szükség van a Fii Cu Noi képzésen. Kedvenc szavai, az értelmiségi lét és az emberek megszólítása. Nem jutott rá idő, hogy elmagyarázza, miért nem tudok kimászni az értelmiségi szerepből. Az összeállított képzési program pedig egyenesen megfélemlített, én ezt nem merem felvállalni. A sok népmuvelő mind úgy gondolja, hogy a lelkeket kell építeni, és érdemi, lokális információkra nincs szükség.

Augusztus 9. Az ÁFI visszadobta a pályázatot, hosszú munka volt ismét befogadtatni. A Savaria Nyári Egyetemen megjelent Cserkútról Jónás Józsi, társaságában volt Mátis István bükkösdi polgármester. Ágostházi László jó tanácsokkal látott el, Kovács Katának és nekem 5-5 perc maradt esettanulmányunk bemutatására. Tömördrol Fehérné Balogh Zsuzsa sokáig élt az Ormánságban, szintén segítséget ajánlott. Az Ybl főiskolások is bemutatták felméréseiket.

Augusztus 24., Bertalan nap. Drávafokon vagyunk szabadságon, lehetetlen körülmények között csövezünk. A lakás felújítás alatt, de a körülmények nem olyan borzasztóak, mint az emberi hozzáállás, trehányság, pazarlás.

Augusztus 26-29. Fii Cu Noi képzés Sellyén, óriási tanulságokkal. A tréning vezetoi Erős Lívia (Szombathely) és Farkas István (Székesfehérvár) nyújtották a legnagyobb teljesítményt a húsz órás tréning keretében.

Szeptember 6. Éjjel megálmodtam a feladatom: Nekem kell a tanfolyamokhoz bevezető eloadást tartanom önmagunk elfogadásáról és környezetünk megóvásáról - a teremtmények nagyszerűségéről és tiszteletéről.

Szeptember 30., otthon, lázasan. Alakul a projekt: a Reschl féle "gazdálkodás" mellé a gondoskodásra és az együttműködésre van szükség. Egy kistérségi bankot kellene létrehozni, és egy mellette működő tanácsadó irodát működtetni.

Szeptember 23-24. Keszthelyi Georgikon Napok - új kapcsolatokat hozott.

Október 25. Az Urbanisztikai Klub találkozója Tatán és környékén volt, a Kösz közgyulése Balatonfűzfőn. Szegvári Péter hazafuvarozott, nagyot beszélgettünk. Lévai Sándor és Gáborjáni Péter vezetésével "üres házak - hajléktalanok, munkanélküliek - parlagok" címmel egy kormány által is támogatható városi agyrém program indult; próbáltam oket lebeszélni róla. Salgótarjánban előadó voltam a Népjóléti Képzési Központ megnyitóján (mb. ig. Török Iván), s okulhattam a Galgavölgy oktatási modellé válásából.. A Falufejlesztési Társaság vacsorával búcsúztatta baltimore-i vendégeit. Cinderrel igen jól szót értettünk. A schumacher College-ról írt 80 oldalas kéziratomat Bisztray György közvetítésével a Bokor bázisközösség tanulmányozza. Máthé Mari szeptember 15-tol a KTM-ben dolgozik. Okt. 1-tol két éves szerzodést kötöttünk a szolgálati lakásra. Barátaink is folyamatosan háznézőben vannak a környezo falvakban. Eladó lett a bolt melletti, lila ákácos, 1915-ben épült szabadkéményes házikó.

November 14. A házat - 3325 m2 telekkel - 250 eFt-ért vettük meg, ehhez mindent pénzzé kellett tennünk. A konyhabútorért, palackos gáztűzhelyért, kályháért el is adósodtunk 23 ezer Ft-tal.

December 7. Megjöttem Dániából, kiléptem a KTM-ből, lezsűriztük Délegyházát, és sok tapasztalattal gyarapodtam. November 17-én elutasították a Területfejlesztési Alaphoz benyújtott pályázatunkat. Megismerkedtem a Polgári Tanácsadó Szolgálat titkárával, Imre Lászlóné Emőkével, általa Dick Wilsonnal, a Citizen Advice Service képviselőjével. Társaságukban volt Kiss Pista bácsi, aki könnyekig meghatódott a Falufejlesztési Társaság tevékenységétől. A közvetítő Font Erzsi volt. Köles Sanyi ösztöndíjat ajánlott egy évre a dél-magyarországi falugondnokok figyelemmel kíséréséért.

December 12-én Szolnokon cigány agrárfórum volt. Nagyon érdekes és hasznosítható ötletek hangzottak el. Feldolgozásra vár a dán tanulmányút és a cigányfórum. Józseffel megbeszéltük, hogy mindent publikálni fogok.


Tetejére

1993

1992. november 22-ig voltam a KTM dolgozója, és valójában az új évben kezdtem meg - bejelentett állandó drávafoki lakosként - itteni életem. Elindítottam a környezetvédelmi faliújságot, amely négy hónap után elvesztette vonzerejét az önkormányzat számára.

Decemberben Budakeszin vettem részt egy lakossági fórumon, videó készült róla. Dániában - a KTM környezeti menedzser képzése keretében - zöld szervezetekkel ismerkedtünk, és Aarhus környezetvédelmi projektjével. A saját komplex falukörnyezeti projektemhez több értékes információt szereztem, de elsosorban azt, hogy ott se foglalkoznak eleget a falvak gondjaival. Az FVM-ben Kurucz Miklóssal konzultáltam, aki vidéki Magyarország sorozatot szerkeszt a rádióban. December 26-29. között Drávafokon voltunk, a szétfagyott vízórával és a fűtéssel kínlódva, barátainkat fogadva.

Január a bemutatkozások hónapja: Megyei Önkormányzat Weller János, Regionális Kutatások Központja, Környezetvédelmi Felügyeloség Ötvös Károly, Munkaügyi Központ. Ónody Gábor felkért részvételre az oktatási programjuk kidolgozásában, és Köles Sándor részletesen megírta elvárásait az Új Népi Kollégium Alapítványtól elnyert egy éves ösztöndíjért. Lantos Tamás elmondta, milyen feladatokat szán nekem az Ormánság Alapítványban: 1. térség- és közösségszervezés, 2.önellátás, zöld forint szervezés és nyilvántartás, 3. önkéntes munka szervezés. Habár mindegyikkel egyetértek, önkéntesként eldönthetem, hogy a durva beavatkozásokat nem vállalom, mert a helyi szokásokat és együttmuködéseket nem szeretném idegenként szétzilálni. Lefordítottam Matthew Fox Creation Spirituality írását, elküldöm a Bokor közösségnek is a Kézfogás konferenciára. Köles jóvoltából egy chicagoi anyagot véleményeztem: Innovative Grassroots Financing. A Kúria födémével gondok vannak. Valószínu Simon Tamás lesz a műszaki vezetője az építkezésnek, Szenftner Ági pedig az organikus gazdaság vezetője lesz áprilistól. Lantos Tamással és Hajnal Klárával tervezzük a jövőt, a drávafoki falugondnokkal, Flaska Ambrussal a helyi gazdálkodás lehetőségeiről tanácskozunk. Ambrus szárazelem gyűjtési akciót szervez. Bejelentkezem Sellyén a Munkaügyi Kirendeltségen Vicze Bélához és végre regisztráltatom magam munkanélküliként. Ez nagyon bonyodalmas, mert sok irat kell hozzá, és le kell mondanom az ösztöndíjat, mert segély mellett nem lehet más jövedelmem. Az Ormánság Alapítványt a helyi és a megyei önkormányzat előterjeszti Pro Régió Díjra, persze a saját ötletemet nekem kell végigadminisztrálnom. A Gildében megismerkedtem Szanyi Évával, Bartos Tiborral, Csortán Marcival. Kiss Pista bácsi és több falugondnok is jelen volt. A falubusszal voltam a pécsi színházban. Február 4-re összehívom Drávafokra a falugondnokokat és polgármestereiket, s nagy ötletem támadt: a falugondnokok polgármestereire kell építeni a faluszövetséget. Részt veszek az Ormánság Alapítvány gyógynövénytanfolyamán, ami lehetővé teszi a térségi ismerkedést is.

Február 4-én volt a falugondnokok és polgármesterek első találkozója, amelyet igyekeztem úgy vezetni, ahogy azt David Bohm ajánlotta. (A kezdeményezést havi rendszeres találkozók követték, minden hónapban más település volt a vendéglátó.) Bálint Bánk meghívására Egyházasharasztiban cigány családgondozási megbeszélésen vettem részt. 12-14-én volt a zöld forint találkozó, amelyre plakátot készítettem, és a Borsos házaspárnak - akik az anyakönyvvezetőtől érkeztek - szállást biztosítottam. Kidolgoztam egy falugondnok képzést, amelyet végülis nem nyújtottunk be. Február 16-19. között falusi túrizmus konferencia volt Tiszalökön, sok jó beszélgetéssel, különösen Kovács Katával. Szerinte minden tapasztalatomat le kellene írni a társadalom és a gazdaság működésével kapcsolatban. Úgy tudtam összegezni megfigyeléseimet, hogy mindenki szorong. A körjegyzőség alkalmazottai, mert áttekinthetetlenek a jogszabályok; akinek van munkahelye, az elvesztése miatt; akinek nincs, a holnaptól fél. Mindenhol a kisember félelme, akinek a feje fölött áttekinthetetlen és érthetetlen dolgok történnek, s idonként törvényszegésért rácsapnak.

A március temetéssel kezdődött Drávafokon: 36 évesen meghalt a tsz elnökhelyettese, az egész falu gyászolta. 3-án Csertőn volt a második falugondnok találkozó. Kemény Berci és Köles Sanyi látogatása a projekt kidolgozása céljából egy rémálom volt. Az önkormányzatnál volt a beszélgetés, vagy inkább veszekedés, persze rólam és a fejem fölött, miközben jött a telefon, hogy az Ormánság Alapítvány elnyerte a Pro Régió díjat, többek között Ottlik Gábor, Barna Gábor, Beluszky Pál társaságában. Kiderült, hogy én vagyok a Falufejlesztési Társaság felajánlása a Népjóléti Minisztériumnak a falugondnokok felügyelete és támogatása ügyében. Egyrészt engem nem kérdeztek, másrészt ez munkaügyi szempontból bonyodalmakat okozhat. A Társaság kifizette tiszalöki költségeimet és most Hollandiába készülünk az Ormánság projekthez támogatást szerezni. Egyre nagyobb kérdés, hogy ki az információk, eszközök tulajdonosa, hogyan kapcsolható össze az Ormánság Alapítvány és a Falufejlesztési Társaság munkája, s hogyan mennek majd át az információk a településszövetség tulajdonába? Tisztázni kellene a szerepeket és az együttműködési formát. Feri Pestrol lehozta a Falufejlesztési Társaság által az önkormányzatnak adományozott faxot, és a munkahelyén feleslegessé vált röplabda felszerelést az iskolának. A PLS Consult (a környezeti menedzser tanfolyam gazdái) két napos konzultációt és projektértékelést tartott. 25-30. között volt a hollandiai konferencia, egészen nyomasztó volt, néhány jelentős élménnyel és egy kiöregedett IBM számítógéppel érkeztünk haza.

Április 2-án érkeztem vissza Drávafokra, ahol a lakásunkba - hozzájárulásommal - beköltözött Szenftner Ágnes. 6-án Szulimánban jártam a társult községek részközgyulésén, ahol néhány megyei vezetőt is megismerhettem. 7-én Marócsán volt falugondnok találkozó, ahol Szanyi Éva és Nagyréti Éva is megjelent. (Az első melegvacsorás találkozó volt, amely után a többi falu is igyekezett kitenni magáért.) 8-án Sellyén volt agrárfórum, ahová egy falubéli segítségével juthattam el. A számítógép kezelői tanfolyamhoz munkaalkalmassági vizsgálat kellett, így megismerhettem az egészségügy helyi változatát is, és végül hely hiányában úgy utasítottak el, hogy a felvételire se hívtak be. A barátaim folyamatos segítése a romos lakóházunk lomtalanítására és a kert rendezésére is kiterjedt. Folyamatosan ingázom a két óriási kert között, osztogatom a biobarátnőim vetőmagjait és a Hollandiából hozott zöldségekkel kísérletezem. 22-én meglátogattam Sósvertikét, Drávaiványit és Marócsát a falugondnokok szervezésében. A hó végén megkezdtem az újabb Fii Cu Noi vezetőképzés szervezését.

Május 5-én Kóróson volt falugondnok találkozó, előtte meglátogattam Lúzsokot, Gilvánfát és Zalátát. Berci és Szanyi Éva is megjelentek, Berci nálam aludt, és másnap Drávafokról ment Visnyeszéplakra. A tehenesgazdák kérésére két hónapra kiadtam a részben romos házat a pásztor családjának nyolc napszámért. Pécsett voltam a Kiút a válságból konferencián, majd Bíró Andrást láttam vendégül. Sellyén az ormánsági napokból sajnos éppen a kirakodóvásár maradt el, a polgármester asszony rossz néven vette észrevételeimet. 17-én Ambrussal mentem az ebédhordásra. Megtudtam tőle, hogy a kocsmában Biomamának kereszteltek. 23-án Fii Cu Noi közgyűlés volt Sellyén, ahol ismertettem a képzési programot, és felvetettem a "Kispad" gondolatát. 24-én nyolc óriási Challenge Day plakátot készítettem, és 26-án még három gyakorlatot is teljesítettem. Az Ormánság Alapítvánnyal egyre élesedtek az ellentétek, így segítséget kértem levélben Kovács Katától, aki a kuratórium tagja.

Júniusban megtudtam, hogy az Ormánsági Településszövetség - Sellye és Vajszló kezdeményezésére - előkészületben van, és hogy az Alapítványt kérik fel a szükséges tervezési munkákra. Lefordítottam Satish Kumar: Elements of Ecology cikkét és ajánlatot tettem a Gandhi Alapítványnak a No Destination fordítására. Egy defekttel tetézve Drávafokra szállítottuk a holland számítógépet. 28-án az Ormánsági Kispadon Sellyén hárman árválkodtunk, a vendéglősök teljes passzivitása mellett.

A júliust utazással kezdtem a galyasági falukutató táborba. Az év egyik csúcspontja volt a három nap, amit a diákokkal és a baltimore-i vendégekkel töltöttünk. 7-re vissza kellett érnem a kistótfalui falugondnok találkozóra. Az önkormányzatnak segítettem az energiaracionalizálás helyi megvalósításának tervezésében. Miután a pásztorcsalád kiköltözött, elkezdtem a ház helyrehozásának előkészítését. Megkaptam az építési engedélyt, de a hagyományos megjelenést az OÉSz még faluképileg védett háznál sem tűri. Meghívtam Lantos Tamást és Kovács Katát egy beszélgetésre. Mivel az Ormánságfejlesztő Társulás alakuló ülésén a jegyzőkönyv szerint Kata szájából az hangzott el, hogy "nincs szükségünk a térségbe költöző népboldogítókra", úgy gondoltam, indokoltan kérek magyarázatot, de csak az derült ki, hogy valami miatt kemény és kérlelhetetlen ellenségemmé vált. 24-én tizenkét tehenesgazda teljesítette a napszámot . Óriási munkát végeztek, rengeteg gépet hoztak, de kő kövön nem maradt. A sok rohangászásban, fuvarozásban tönkrement a Skodánk.

Augusztus 2-án megérkeztek a barátaink. Ellátogattunk Gyűrűfűre, megvetettük a Kispad Alapítvány alapjait, és eljöttek a merenyei falugondnoki találkozóra is. A ház felújításához nem találtunk kőművest, aki ígérte, az is cserbenhagyott. Kétújfaluban felvettük a kapcsolatot Koltay Dénessel a PHARE Democracy program előkészítése kapcsán. Sellyén a polgármester asszonnyal igyekeztem szót érteni a településszövetség kérdéseiről. Kemény, könyörtelen elutasítás, gyanakvás, a mások hűtlensége miatti kérdőre vonás fogadott. Az önbizalmamat csak azzal erősíthetem, hogyha egy nulla lennék, nem ijednének így meg tőlem. Az együttműködési készség, a tolerancia teljes hiánya. Lehet, hogy az én mosolygós önbizalmamtól, a szókimondásomtól itt falnak mennek az emberek? Vagy hatalmat, pénzt, befolyást hisznek mögöttem? Az körvonalazódni látszik, hogy féltik tőlem a pénzüket, hatalmukat. 26-29. között Fii Cu Noi képzés Sellyén, óriási élményekkel és csalódásokkal. A családom közben Drávafokon hétvégézik.

Szeptember 3-án Lúzsokon találkoztak a falugondnokok. Készül a Kispad Alapítvány alapító okirata, és próbálkozom kuratóriumot verbuválni. A hátsó szolgálati lakásba beköltözött Zelefai Emoke, jó falufejlesztési anyagokat kaptam kölcsön Szenftner Ági barátjától, Sameertol. Újabb kőműves vert át, nem jött. A zöldpiacra az én holland salátáim is eljutnak Vörös Kálmán jóvoltából. A felszedett hajópadlóból kerítést építünk, a Kúria födémbontásából dúcokat kölcsönöztem, miután Lantos Tamás pénzért sem adott. Már vannak méregdrága kőművesek, akik estére mindig részegek. (Azóta is hullámos a konyha aljzatbetonja.) Folyik az együttműködés a PHARE Democracyval, e hónapban Zalátán találkoztak a falugondnokok. Az Ormánság Alapítvány munkatársait, önkénteseit, vendégeit többnyire én látom vendégül, mivel Lantos Tamás Pécsett lakik, sokat van külföldön is. A legtöbb munkát két svéd szociológus hallgató és egy norvég dokufotós adta, akiknek rendszeresen tolmácsoltam. A Harmadik Part hajlandó a fordításaimat publikálni, sőt egy írást is kért Maurer Gyuri. Ignácz Jani otthagyta a Gandhit, és az Ormánság Alapítvány gilvánfai projektvezetője lett. Szenftner Ágiék házassági előkészületeihez hivatalos tolmácsként járultam hozzá. Helyiek buzdítására meghirdettem az Állásnélküliek klubját, néhány találkozást ért meg, aztán kiderült, hogy nem osztogatok állást. Meglátogattam Magyarlukafát, Boldogasszonyfát és Csertőt. Nem egyszeru OFA pályázatot sem beadni, a megyei munkaügyi központ munkatársa úgy érzi, hogy mindenek ura, és meglepo feltételeket szab. Folyamatos gondot jelent, hogy túlképzett és túl önálló vagyok az ormánságiaktól elvárthoz képest. 28-án Palkonyát, Gordisát és Kistótfalut látogattam. 30-án életem első angol óráját adom - fűtésért. Ugyanis a szolgálati lakás kazánja egy sötét pincében van, ami foghíjas létráról közelíthető meg, s ráadásul sokat vagyok távol. Az Ormánság Alapítvány nem tart igényt rám a rendezvényein, nem kapok meghívókat.

November: állásnélküliek klubja, fogyó létszámmal, facsemete ültetés, Bogdásán falugondnok találkozó, ahol megalakul a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete. 8-án az Építőipari Tudományos Egyesületben vitázunk az ökotelepülésekről, 15-én Aszódon tartunk előadást Bercivel a kéttannyelvu gimnáziumban. 18-19-én Hőgyészen falusi túrizmus konferencia, az Országos Idegenforgalmi Hivatal meghívottja vagyok, így se könnyű eljutni egy baranyai faluból egy tolnaiba. Bezzeg a drávafoki népfőiskola nem kíváncsi rám. 24-26-án falugondnok képzés Balatonföldváron. Megérkezik a telefonkiutalás, csillagászati összeggel: 42 000 Ft! Az iskolában Hintalan László előadás, érdekes is, riasztó is.

December az állásnélküliek klubjának utolsó rendezvénye, elfogytak az érdeklodok. Az OFA pályázaton nem nyertünk. Mikulás plakátokat rajzolok. 3-5. között Terry George demokrácia kurzusa Sellyén, sok tanulsággal. A rengeteg hó miatt rengeteg tüzelő fogy. A Kispad alapító okiratát benyújtottam a bíróságra, lefordítottam Ian Crook bukaresti előadását, írtam egy cikket a hőgyészi konferenciáról, és mérhetetlen munkát végeztem a két kertben. Az ITDK-ban előadást tartottam az Erzsébet téren Síklaky István és Maurer Gyuri szervezésében.

A beszámoló sok mindenre nem tér ki, például a 250 körüli kimenő és ugyanennyi bejövő levélre, a No Destination fordításra - a 280 oldalas könyv közepén tartok. Nem a munkától, utazástól, befőzéstől fáradok el, hanem az emberi gonoszságtól, irigységtől, rosszindulattól, azaz a butaságtól. Mellesleg kötök, varrok, kézimunkázok.

Az Ormánság Alapítvánnyal megromlott a kapcsolatom. Kezdem érteni, hogy az alapítványi forma az, amelynek nincs tagsága, csak barátai és önkéntesei, tehát dolgozni lehet, de csak dolgozni, mások elképzelése szerint. Egyre kísértetiesebb a hasonlóság a Galgafarmmal (habár az egyesület). A feladatok közös végiggondolásának hiányára nem mentség a Kúria (képzési központ) hatalmas energiákat felemésztő drávafoki építkezése, mert nem lehet úgy élni, hogy sosincs visszapillantás, értékelés és újraindulás. Egyre erősebb az aggodalmam, hogy nem a térségben élő emberekért történnek a dolgok. Ahhoz ezeket az embereket tisztelni, és nem manipulálni kellene. Sajnos számomra összeállt a kép. Hogy sem a Gandhi, sem az Ormánság alapítvány nem tiszteli annyira a cigányságot, hogy megkísérelje megérteni őket, és hogy ne a cigányokat akarja a saját ideálképére formálni.


Tetejére

1994

Január: lett telefonom, a hőgyészi konferenciáról írtam egy cikket, amelyben megfogalmaztam a generalista térségfejlesztő szükségességét. A MUT konferencián a hozzászólásom a földhasználati felelősségrol szólt. Kitaláltam egy környezetszemlélet tantárgyat, amit szívesen kidolgoznék és kipróbálnám a sellyei szakiskolában. Az összes ökológiai elmélet és szemléletmód, a világvallások szemléletével együtt, beleférne. Megalakult a négy falura terjedő, de zártköru gazdakör. Az OFA pályázaton nem nyertünk. A Kispad Alapítvány okiratát át kell alakítani, a bíróság véleményezése segítség ebben. A barátaimmal összekaptam kisebbségpártoló attitudöm miatt, eszük ágában sincs távolodni a fogyasztói társadalomtól.

Február: Lantos Tamással enyhülnek a feszültségek, de csak azért, mert nincsenek térségi ambícióim, de Szenftner Ágiék elmennek, mert már nem bírják a helyzetet. Bejegyezték a Kispad Alapítványt. Faragó Lászlótól kaptam egy megbízást, a tanulmányban összefoglalhatom falusi tapasztalataimat és javaslataimat. Megjelent írásom a Harmadik Partban, és nagy karriert futott be Hamvas Bélának egy angolra fordított írása.

Március: Gyurkó minisztertől átvettem a Pro Régió Díjat, ez alkalomból a tv kétszer leadta az interjút a díjazottakkal (Csatári Bálint is köztük volt). A Harmadik Partban megjelent írásomra Kiss Károly levélben reagált, egy írását is elküldte. A hivatalosan megalakult Ormánság Társulással nem tudok (mert nem hagyják) együttműködni. A Fii Cu Noi Koltay Dénessel dolgoztatta ki a képzési programot. Indul a Drávafoki Hírmondó, és a helyi tv is meginterjúvolt. Talán beindul a kőműves munka, a villany és az asztalos készen van. Kapcsolatba léptem Vercseg Ilikával - Tony Gibson módszerét lefordította, együtt fogjuk kipróbálni Kecskéden. Az APEH-hel sok a gond, de angolul és magyarul is propagálom a Kispadot. Ian Crooknak ösztöndíjat ajánlott az Alapítvány Magyarországi tanulmányúthoz. Ágiék Angliába költöztek, mert Sameer nem kapott letelepedési engedélyt.

Április: Vercseg Ilika, Szanyi Éva látogatása, páprádi falugondnok találkozó, Alsómocsoládon animátortalálkozó. Pesten a falugondnokok segítőinek találkozása, Gilvánfán előadás az iskolásoknak Ignácz Jani szervezésében. Polányban a somogyi falugondnokok első találkozója. A Magyar Hírlap táviratilag kérte, hogy a MUT hozzászólásomat közölhesse. A falusi túrizmusról írott cikkem a Kereskedelmi Szemle után a Parolában is megjelent. Szennyvíztárolót tervezek fűtésért. A házunkban a fürdoszobát és a kamrát falazzák.

Május - július: Síklaky felkért egy Szentendrei szigeti munkára, ebbol kifolyólag Schuchmann Péter is felkért egy Pest megyei ökológiai értékelésre. Közben szervezem a Fii Cu Noi tanfolyamot, pályázni próbálok a PHARE Demokrácia Mikroprojektre, küszködöm a Kispad könyvelésével, a barátaimmal komposztdombot építettünk, részben a házból kikerült vályog felhasználásával. Fésu Éva három napot itt töltött. Vercseg Ilika arról álmodozik, hogy ősztől együtt fogunk tanítani Pécsett. Mivel Satish Kumar augusztusban Magyarországra jön, felvettem a kapcsolatot Lukács Andrással. A barátaim végülis Veresegyházon vettek építési telkeket. Bíró András létrehozta a Másság Alapítványt, amelynek Furmann Imre tagozata Marócsán tevékenykedik. Farkas Ica lehetségesnek tart egy rákrehabilitációs intézetet a Szentendrei szigeten. A baranyai falugondnokok képviseletében a megyei elnök úrral volt izgalmas szócsatánk. Szabó Gyuláék és a családom itt nyaraltak, Gyuláék vettek egy szövőszéket Drávaiványiban. Szereztem könyvelőt Pécsett, és csináltattam bélyegzőt. Kiss Pista bácsi első támogatóként 5000 Ft-ot, a férjem 75 000 Ft-ot adományozott az Alapítványnak. Síklaky elküldte a felesége Waldorf esszéjét, nagyon jó. Az új MSZP kormány nagy gazdasági megszorításokat tesz, és vissza akarják mondani az EXPO-t.

Augusztus: Satish látogatásáról úgy értesültem (miközben minden segítségemet igénybe vették, egy programot se kaptam), hogy Ibolya véletlenül fedezte fel a hírt a Dunántúli Naplóban, és a fiával bevittek Pécsre. Csaknem három órát várakoztunk az English Centerben, senki nem társalgott senkivel. Mikor végül megjött Satish, Lantos Tamás röviden megnyitotta a rendezvényt, és minden elozetes megbeszélés nélkül átadta nekem a szót, hogy ismertessem Satish életútját. Nem az első, és nem az utolsó döbbenetes lépése. A teremben egy olyan szempár figyelt, amelytol nem tudtam elszakadni, June volt, Satish felesége. A beszélgetés során meghívtam oket Drávafokra, June nem tudott eljönni, de Satish mintegy tíz fős kísérettel vendégem volt a szolgálati lakásban. A pécsi várakozás tanulsága az volt, hogy a sok világmegváltó nem képes még egymással sem értelmesen kommunikálni. Török Szilveszternél voltam egy energetikai vizsgálaton, nagyon rá akart beszélni, hogy legyek javasasszony, mint a nagymamája volt. Izer Zolitól Burgerlandban kiselejtezett mosogatót kaptunk, és a pesti lakásunkból egy villanykályhát elhoztunk. A Szentendrei szigeti honoráriumból Barcson szalagparkettát vettünk.

Szeptember - október: A sellyei Fii Cu Noi képzés elég jól sikerült. A szénanátha erősen megviselt, végül szeptember végén sikerült átköltözni a házunkba. Az október fénypontja a pécsi felnőttképzési konferencia volt, nagy találkozásokkal és beszélgetésekkel. Eredményeként svéd szociális munkások látogattak Drávafokra, akiknek angolul elmondtam a projektemet. Szikora Éva -egyetlen helyi barátnom - bemutató oktatást tartott Tolnainé módszerrel, amely azonban szépen vegyült a Waldorffal. Kiss Pista bácsi leveleiből óriási segítséget, energiát, útmutatást merítek. Ezt még tetézi Marcos és Ignácz Jani. Szanyi Éva Nagyréti Évával erre járt és meglátogattak. Ibolya kölcsönadta az Ormánság nyáron készült fejlesztési programját. Látszott rajta, hogy egy külföldi program magyarított módszertanára épül, olyan szavakkal, mint "küldetés", jól agyonbonyolítva, csak az nem derül ki, kinek mit kéne csinálni. A falugondnok funkcióját is teljesen kifacsarja.

November - december: A siklósnagyfalui falugondnoki találkozón, amelynek Szűcs úr (megyei elnök) is vendége volt, hirtelen ötlettől indíttatva az Egyesület úgy döntött, hogy elindul a megyei választásokon. Én, első jelöltként, plakátot és koncepciót készítettem, miközben az ötödik jelölt, a kórósi polgármester lett a listavezető. A megyei választások eredményeként SzDSz elnöke, KDNP és FKGP alelnöke lett Baranyának. Az elnök az óbányai találkozónkon már megjelent. A falvakban majdnem mindenki a helyén maradt. A lúzsoki polgármestert nem választották meg, és azonnal elvesztette falugondnoki állását, így az egyesületnek is új elnököt kell választani.

Az alapítványi beszámolóból kiderül, hogy a 10000 Ft alapító tokével együtt 105 000 Ft adomány érkezett, ebbol 100 000 a családomtól. Az éves muködés (rezsi, könyvelés, posta, irodaszerek és útiköltség) 80000 Ft-ba került.


Tetejére

1995

Január: Megpályáztam a drávafoki népmuvelői állást. Vercseg Ilika megharagudott, mert nem dicsértem meg a szuperpályázatukat - az egész országot csak ők képeznék mindenre. A JPTE nem tud fizetni, így a tanításból se lesz semmi. A Falu Város Régió közölte a "Mire jó a Kispad" című írásomat. Megismerkedtem Lukovich Tamással, a MUT igazgatójával a Savaria szervezése kapcsán. Kleisz Terike aktívan segíti a munkám. Berci arra bíztat, hogy vegyem fel a Galga térség elejtett szálait. Borsos Bélának megjelent a könyve, nagyon jó. Ruzsa Ágota két évig tanulta Amerikában a dialógust, együttmuködést tervezünk. Pista bácsival rendületlenül levelezek, bátorító, s egyben bölcsességforrás. Minden forr a világban, csak Drávafok szellemi élete mozdíthatatlan. Lantos Tamás ismét keresi az együttműködés lehetőségeit. Elmagyarázta, hogy én nem vagyok dinamikus típus, de az elkövetkező nyugodt munkára alkalmas vagyok.

Február - március: Vettünk egy 13 éves Skodát, mert vonattal nemigen lehet közlekedni. A Sellye Drávafok vonalon a négy járatpárt is felére csökkentették, bezárták a vasútállomást, jegykiadás sincs, a váróterembe se lehet bemenni az eső elől. A népmuvelői állást az egyetlen drávafoki nyerte el, aki teljesen alkalmatlan a feladatra. Sásdon a térségi társulást megismertettem a falugondnoksággal. A sásdi polgármester asszony a megyei területfejlesztési bizottság elnöke, így vittem neki egy javaslatot a megyei ter.fejl. politika formálásához. A drávafoki falugondnok találkozó teljesen kimeríto volt az otromba kritikák és veszekedések miatt. A Polgári Tanácsadó Szolgálat vállalta Satish önéletrajzának kiadását, a Tan Kapujával szeretném lektoráltatni, Kovács István és felesége önkéntesként az egész könyvet gépbe írta. Ruzsa Ágota csak annyi pénzt nyert a pályázaton, hogy le tudjon fordítani egy kötetet, izgalmas rendezvényei nekem megfizethetetlenek. A Parolában megjelent tanulmány kapcsán Keresztesi Jóska Majkra hívott polgármesterekkel eszmét cserélni. Lukovich Tamás- Kőszeghy Attila közvetítésével - záhonyi térségi polgármesterekkel hozott össze. Mindkét program nagyon jól sikerült, eltekintve a rengeteg utazástól. A Faluért Alapítvány megbeszélésére a sellyei polgármester asszony vitt Pestre, és Szanyi Éváékkal jöttem vissza a tésenyi falugondnok találkozóra. Izer Zoliék meglátogattak, egy mandulafát kaptam tőlük.

Április: A Kispad Alapítvány az Országos Játék Alaphoz pályázott a Falugondnokok Egyesületének szervezetfejlesztési tréningjére. Pécsett részt vettem a területfejlesztési törvény regionális vitájában. Jánosik Zsuzsival egy bio-településüzemeltetés könyvet tervezünk. Budakeszin Faluháló találkozó volt, Gulyásék az edelényi részt vetítették le a dokumentumfilmbol. Szanyi Éva kölcsönadta Répássy Helga PHARE tréningjének angol nyelvű jelentését - a fordításért én is informálódhattam. Záhonyban voltam Benedek Laci szociális workshopján. Egyik eredményként a záhonyi térségi társulással pályáztam meg a holland követség KAP pályázatát a Joint Centeren keresztül. Szanyi Évának írtam egy "kontrolljelentést" a workshopról, de a költségeimet csak úgy tudták kifizetni, ha Salgótarjánban részt veszek egy PHARE tréningen. Pécsett segédkeztem Szanyi Éva pályázati tájékoztatóján, majd Vajszlóba mentünk a szociális földprogrammal kapcsolatos egyeztetésre. Kovács István szervezésében a térségmenedzserek megyei teleház hálózatot pályáznának az MVA-nál, ehhez készítettem egy anyagot. Angol középfokú szóbeli vizsgát tettem. A megyei elnök, Werner úr, Szanyi Évát és a megyei falugondnokok képviselőit fogadta. Nagyréti Évát - betegsége miatt - dr. Jung Mária helyettesítette. Nagy Juli szervezésében Dányban voltunk feléleszteni a Galga menti együttműködést a Galga Menti Kulturális Közalapítvány keretében. A RÖM referenciát kért Benedek Laciról.

Május - augusztus: A Falu Város Régióban megjelent Faragó László "A kicsi szép, de gyenge is" cikke, amelyre "Gyengék nélkül nem lehetünk erősek" címmel válaszoltam. Lantos Tamás újraszervezi az alapítványát, mint nonprofit menedzser. Minden eddigi tervet semmisnek nyilvánított, de "elkötelezettséget" vár a támogatóktól. Megnyílt a Kúria, színvonalas kultúrműsorral, két ismerős vendéget itthon is fogadtam. Előadást tartottam a kasseli egyetem előadóinak, akik Freivogel Gábor vezetésével érkeztek. A salgótarjáni PHARE képzésen találkoztam Lars Alrovel, akit a környezeti menedzserképzésen ismertem meg, és nagyon sokat tanultam tole. Szanyi Évával és Bercivel Drávafokon zsűriztük a falugondnok pályázatokat. Lemondott a megyei elnök. A Népjóléti Minisztérium 80000 Ft-tal támogatja az Alapítványt két tanulmány fejében: egyet a baranyai falugondnoki rendszerről, egyet pedig a település- és területfejlesztés összefüggéseiről kell írnom. A Játék Alap elutasította a falugondnok képzés támogatását, Remetey Tibor (2000 Ft) és Bedrosszián Péter (5000 Ft) viszont megtámogatták a munkánkat. A Fii Cu Noi tanfolyam sikeresen lezajlott, habár a felkért Ruzsa Ágota lemondta a megjelenést. Vendégem volt Reischl Gábor, Nagy Juli Kis Erzsivel, Kovács István. A Holland Követségtől 430 ezer Ft-ot nyertünk a záhonyi képzésre, (Kleisz Terike önzetlen támogatásával) amely csökkentett keretből nem tudtam Benedek Laci közremuködését kigazdálkodni, így Labbancz Mariannát kértem segítségül. Marcos öt napot töltött Drávafokon, fantasztikus beszélgetéseket folytattunk.

Szeptember: A pécsi falukonferencia esti fogadása a drávafoki Kúriában volt, Kocsán Éva itt aludt nálam, a Pagonyosok is meglátogattak. Vidor Ferit meglátogattam, dedikált könyvét kaptam meg, majd felköszöntöttem Bercit együttmuködésünk 25. évfordulója alkalmából. A Soros prevenciós pályázatára készülök falugondnok képzés témával. Ehhez is készült a "Holisztikus egészségszemlélet", amelyet beküldtem az Urbanisztika Hírújság esszépályázatára. A Resurgence értesített, hogy Ian Crook egy évre megújította az előfizetésemet.

Október - december: Szabó György népjóléti minisztertől Pro Caritate emlékérmet vehettem át a Kispad Alapítvány kuratóriumának elnökeként. A hévízi falugondnok képzésre a Drávafokon vendégeskedő Labbancz Mariannával mentünk. A képzés tanulmányi kirándulása Sümegen és Türjén zajlott, ahol megismerkedhettem Guitprechtné Erzsikével. Harminc éves érettségi találkozó. A záhonyi képzés előkészületei zajlanak, a résztvevők szöveggyűjteményt is kapnak. A Regionális Forrásközpont megbeszélését Pécsett Zám Mária vezette. A Findhorn Community - Marcos közremuködésével - megajándékozott egy Transformation Game-mel. Az esszém elso díjat nyert a MUT pályázatán, a díjátadásra nem tudok elmenni, mert Vercseg Ilika vezetésével érkező JPTE hallgatókat kell fogadnom. (A közösségfejlesztő szakirányban kötelező szakirodalom vagyok). A záhonyi tanfolyamot januárra halasztották a polgármesterek. Az éves beszámoló alapján 430 eFt volt a Holland Királyság pályázati támogatása, és 70 eFt adományt kapott az alapítvány, szinte kizárólag családtagoktól.


Tetejére

1996

Január - május: A záhony térségi tanfolyamot Szerencsen tartottuk, három napos volt. Az összefoglalóval, a publikálással és a pályázati elszámolással sokat dolgoztam. Marianna a tanfolyam kapcsán szerződést kapott a PRIMOM-tól. Az évfolyam találkozó eredményeként felvettem a kapcsolatot az Országépítővel, akik igényt tartanak egy részletes beszámolóra kalandjaimról. Szanyi Éva 43 ezer Ft maradványpénzt utalt az Alapítványnak, amiből persze képzést akarok szervezni, és hírlevelet indítani az eddigi emlékeztetők helyett. A képzés előkészítéseként megismerkedtem Keserű Károllyal, aki érdeklődéssel vett részt a babarcszőlősi falugondnok találkozón. Az urbanisztikai klubunknak találkozót szervezek májusra "Alternatívok és alternatívák" címmel. Kovács István szervezésében Mágocsra megyünk Bercivel az Észak-Hegyháti Társulás indulását segíteni. A Kúriában részt vettem a "szürke marha" konzultáción, ahol a Biokultúra egyesület nagy létszámmal, köztük Zsuzsi barátnőmmel, képviseltette magát. A falugondnoki hírlevél első száma Kékes Tóbiás segítségével jelent meg, a logot és a szöveget is ő tette számítógépre, és ő is sokszorosította, postázta - csak én nem kaptam belole. Az "Alternatívok és alternatívák" nagyon sikeres volt, 18-an voltunk, és körbejártuk fél Baranyát. Szegeden szociális menedzser konferencián vettem részt. A falugondnok pályázatot ismét Drávafokon bíráltuk Bercivel és Szanyi Évával.

Június - augusztus: Kasselből építészhallgatók érkeztek, ismét Freivogel Gáborral, angolul tartottam eloadást nekik a kúriában. Nyugdíjba vonult Szikora Éva, az iskola legjobb tanítója. A Kúriában magyarországi schumacheresek találkozója volt, megismerkedtem Juhász Nagy Ágival, aki kezdeményező volt, és Sárváry Györggyel. A Falu Város Régió szerkesztője, Szikla Gyula felkért, hogy segítsek egy Duna-Dráva Nemzeti Park összeállítást összehozni. Feleségével együtt nálam laktak két és fél napot. Fő szerzőtársaknak Nórántné Hajós Klárát és Pálfai Lászlót ajánlottam. A bogdásai faluház ünnepélyes átadásán Szanyi Éva is megjelent. Pécsett a Tudományos Akadémián nemzetközi területi stratégiaépítési vitanap volt. Kolundzsija Gáborral jót beszélgettünk, Faragó fájlalta a válaszcikkem éles hangnemét. Megismerkedtem Horváth Gyulával és Sántha Attilával. Szanyi Éva információja alapján, és Kiss Pista bácsi bíztatásával megpályáztam a KTM Dél-Dunántúli területfejlesztési menedzser állását. 96-ból 50 pályázót behívtak (országosan). A meghallgatáson visszavontam a pályázatot, mert Szaló szerint a munkaidő felét a budapesti irodában kell tölteni. Ignácz Jani nálam ismerkedett meg Juhász Nagy Ágival. Budakeszin térségi tervezési tanácskozás volt Miklóssy vezetésével, a Népjóléti Minisztériumban a falugondnoki térségmenedzserek konzultációja, mindkettő meglehetosen eredménytelen volt. A nyári Fii Cu Noi tanfolyam a pécsi Gandhi gimnáziumban volt. A lakóházunk második fele jó ütemben épül, kölcsön kellett kérnünk pénzt, hogy télen ne fagyjon szét, ami nyáron megépült. Az Ormánság Alapítvány önkéntesei rendszeres vendégeim: Juhász Nagy Ági, Máté Orsolya.

Szeptember - december: Az Alsómocsoládon megismert Medgyasszay László meghívott Ménfőcsanakra, ahol az MDF falutagozata szerveződött újjá "Egy jó szót a faluért" címmel. Kovács István vitt autóval, Ízer Zolinál aludtunk Pannonhalmán, meglátogattuk Baranyai Rudolfot. Az előadásomat - mivel csak tíz percet kaptam - felolvastam, óriási siker volt. Győrben meglátogattam az RKK-t, Mosonmagyaróváron Máthé Marit, aztán Arácson Jánosik Zsuzsit. Az alsómocsoládi falugondnok közgyűlésen hivatalosan is ügyvezető lettem. A tavaly nyáron Sellyén megismert Anselm Stiebernek a kapcsolatait ápolom angol levelezéssel. Pálfai Laci cikkét és diáit Pestre vittem a szerkesztőségbe. Öt részletben, Provokátorok címmel adta a tv Gulyásék dokumentumfilmjét az animátor képzésről. Kéki Mari videóra veszi számomra. A Soros alapítvány támogatásával falugondnok képzést szervezek. A Nagyszékely Alapítvány folyamatosan számít a segítségemre, nemcsak falugondnok, de településfejlesztés témában is. A bogádmindszentiek faluszépítő egyesülete is itt járt konzultáción. Az őszi hírlevélbe a ménfőcsanaki hozzászólásom is bekerült. A falugondnok képzés vezetésére Keserű Károly Székelyné Kováts Esztert ajánlotta, akivel Pécsett ismerkedtem meg, és előkészítettük a képzést, amely 2x3 napos, baranyai és tolnai falugondnokokkal. Nagy Árpáddal Torvajban voltunk, a somogyi falugondnokok találkozóján. Berci jóvoltából szakértőként részt vehettem a Nemzeti Kulturális Alap szakzsűrijében. Október 11-én Nagyszékelyben szociális konferencia volt, onnan mentem Faddra a Faluháló Egyesület találkozójára. A találkozók eredményeként ismerkedtem meg Brebán Valival, Lázár Ervinnel, akit Berci hívott meg Koppenhágából egy írása kapcsán, Bozó Sándorral Sellyéről. Valika révén Dunaföldváron jártam, térségi koncepció előkészítésére hívtak. Pécsett volt az I.Urbanisztikai Felsőoktatási Fórum, majd Hegyszentmártonban falugondnok találkozó két országgyűlési képviselővel, Szanyi Évával és Nórántnéval, aki nyilvánosan megkövetett negatív feltételezéseiért. Bükkösdön jártunk Bercivel, Évával az induló falugondnoki program konzultációján. Befejeződött a falugondnok képzés, Farkas Ica és Pálfai Laci voltak az eloadók, Eszter segítségével eloször tudom áttekinteni a falugondnokság mibenlétét. Pályázunk a Sorosnál a folytatásra. Részt vettem - szintén Kováts Eszter bíztatására - a szociális munkások szupervízori konferenciáján, Göncz Kinga moderálta kiválóan. Bemutattam a falugondnokokat és szupervíziós igényeiket. Megjelent a Falu Város Régió ormánsági száma, 50 példányt kaptam, továbbá 64, általam megadott címre is kipostázták. Dunaföldváron segédkeztem a térségi társulás indulásában, a Népjóléti Minisztériumban a térségmenedzserek konzultációja volt. Pécsett részt vettem a cigány hagyományőrzők konferenciáján. Decemberben megjelent a negyedik hírlevél, amely a tanfolyamon megjelent falugondnokok leveleit is közölte. A Népjóléti Minisztériumtól megérkezett a 800 ezer Ft a falugondnoki programokra.

Az alapítványi éves beszámoló részletesen tartalmazza a Falufejlesztési Társasággal, a Népjóléti Minisztériummal, és a baráti társasággal tartott megbeszélések idopőntjait. A kuratórium fontosnak tartotta, hogy képződjön tartalékalap az elhúzódó támogatások miatt, legyen átlátható a gazdálkodás, mivel az alapítvány a kuratóriumi elnök lakásában muködik, és hogy legyen minél alaposabb a tájékoztatás a civil kezdeményezéseket idegenül fogadó környezetben.


Tetejére

1997

Január - április: Nagy Juli, mint Budapest Környéki Népfoiskolai Szövetség, megszervezte a "pilisi beavatást", amelyet Lázár Ervin vezetett, Szabados György, Várnagy Ildikó, Vaskó Zsolt segítettek, Dúl Antal, Szántai Lajos, Karácsonyi Dezso, Kovács László Béla voltak az eloadói, és meghatározó élmény volt. Aztán Kecskeméten falugondnok képzés, havonta folytatjuk a falugondnokok szupervízióját Drávafokon, illetve a falugondnokok településein Sz. Kováts Eszter vezetésével. Ezt egyelore az Alapítvány finanszírozza. Február 7-én közgyulés és falugondnok találkozó Drávafokon a megyei elnök és alelnök részvételével. A dunántúli falugondnok menedzsereknek szerveztem találkozót a Kúriában, majd falugondnoki szupervízió, miközben a férjem vesegörccsel a János kórházban igyekszik úgy tenni, mintha vidéken dolgozna, hogy végig tudjam csinálni a bevállalt programokat. A szociális pályázatok elokészítése a megyében. Megbeszélés a megyei közgyulés elnökénél Szanyi Évával. Nagyszékelyben térségfejlesztési konzultáció és Tolna megyei pályázati tájékoztató. Somogysámsonban dunántúli falugondnok találkozó, Siófokon MUT konferencia. Sásdon pályázati tájékoztató. Homálybogozás Szigetújfaluban - a látókör gondolat fejlesztése. Közelednek a választások, nem könnyu egyensúlyt tartani a megyei lobbik és a falugondnokságok között: az Egyesület politikai tényezové lépett elo, mindenki használni akarja saját céljaira. A Soros Alapítvány 80 ezer Ft-tal támogatja a szupervíziót, amely összeg kizárólag a szupervizor honoráriumára fordítható.

Május - augusztus: Kiss Pista bácsi halálával vége szakadt három éves levelezésünknek. A nyári pécsi falukonferencia eredményeként ormánsági rádióriport készült, több ormánsági interjút szerveztem és pályázatot készítünk elo a Szociális Háló Alapítvánnyal. A pilisi beavatás következményeként megalakult a Felfelé Iskolakör. A falugondnoki pályázatokat ismét Drávafokon zsuriztük. Satish önéletrajzának fordítása a Polgár Kiadónál vár bírálatra. Bálint Bánk helyett Kovács István vette át a kuratóriumi tagságot. Pécsett megyei szociális koncepció konszenzus értekezlete. Kapcsolatfelvétel Budapesten dr. Máté Jánossal a falugondnoki rendszer jogi kérdéseivel kapcsolatban. A sárszentlorinci iskola egy osztálya, Ignácz Jani vezetésével, a házunkban tett látogatást. Konzultáció a bogádmindszenti Szociális Egyesülettel. A falugondnoki eszközpályázaton 356 ezer Ft-ot nyert az egyesület, amely 7 darab rádiótelefon kihangosítóra és egy faxra volt elég. Így a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének elso irodagépe egy faxos, üzenetrögzítos telefon, nagy segítségemre van a szinte minden kapacitásomat leköto falugondnoki ügyekben.

Szeptember - december: Az Egyesület lépéseket tesz, hogy januártól közhasznúként intézhessem az egyesületi ügyeket. Bercivel együttmuködve részanyagot készítettem a "Zöld belépo" eu - csatlakozási programhoz. Megjelent a nyári falukonferencia kiadványa. Elokészülök az egyesületi jelöltek kiválasztására és képzésére, Látókör formájában képzelem a dolgot. Részt vettem a Foki Disputa egyik rendezvényén "Fogyasztás: mértékletesség, vagy mi más?" volt a címe. Ott volt alkalmam Varga Gézával is beszélgetni. Juhász Nagy Ágival és az Ormánság Alapítvány holland önkéntesével eljutottam Gyurufure. A MUT-nak új elnöksége van: Aczél Gábor, Keresztes Sándor, Lukovich Tamás.


Tetejére

1998

Januárban másodszor vehettem részt Kecskeméten falugondnok képzésen, amelyen a baranyai és az alföldi tanya-, falugondnokok voltak a hallgatók. Március elejére megszerveztem a két napos látókört Bicsérdre; eloadó Lantos Gábor, moderátor Juhász Nagy Ági. Polgármesterek, falugondnokok voltak a résztvevok. Már ott beteg voltam, de utána hosszadalmas tortúra vette kezdetét vesegyulladással, mutéti hibával, alternatív utókezeléssel. Mindeközben (már a kórházból is) pályáztam a Népjóléti Minisztériumnál program és eszközpénzeket. Már alkalmazott ügyvezetoként dolgoztam az Egyesületnél a Munkaügyi Központ 70 %-os támogatásával. A 90 %-ot azért nem adták meg, mert botrányosan soknak találták a 25 000 Ft-os fizetést. A Kispad Alapítvány és az Egyesület együttmuködési megállapodásban szabályozta a közös iroda fenntartását, amelynek keretében a falugondnoki programokat továbbra is a Kispad pályázza, szervezi és bonyolítja, az eszközöket és a muködési költségeket az Egyesület igyekszik fedezni. A választásokon a Fidesz-Kisgazda koalíció gyozött, amely kettévágta a Népjóléti Minisztériumot. Berci építi Vértesacsán a falugondnokok házát, és egyre rögeszmésebben akar "olcsó" és szabályozatlan képzéseket szervezni. Ez feszültségeket teremt, a fo ellenség én vagyok az Eszter - Ervin képzésekkel. Tavasszal a falugondnokok három napos kiránduláson voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hegyszentmártoni önkormányzattól bérelt nagybusszal. Augusztusra Sellyére szerveztem az elso falugondnoki kispályás focikupát - csak három csapat nevezett, de jól érezték magukat. Szeptemberre újfajta képzést szerveztem: egy falugondnoki és egy képviselojelölti csoport vett részt szupervízión Kováts Eszter és Vizsolyi Ákos vezetésével, a három napos képzést egy népfoiskolai folyamat foglalta keretbe Lázár Ervin vezetésével, Fehérvári Lilla zenei közremuködésével. Mivel a tanfolyamvezetok is minden programban részt vettek, megismerhették egymás értékeit, és ebbol a csapatmunkától mindnyájan különleges élményekkel gazdagodtunk. A KÉE Tájtervezési szekciójában tartottam rövid eloadást, amely kapcsán további együttmuködést remélek Ángyán Józseffel, Jávor Károllyal. Osszel a szatmári falugondnokok rajtaütésszeruen viszontlátogattak, és rendesen kiosztottak minket, hogyan is kellett volna oket fogadni. Az önkormányzati választásokon 2 %-ot szereztünk a szükséges 4 helyett, de nagyon sok tanulságot hozott, s most örülhetünk, hogy nem kell politizálni. Novemberben a "képzetlen falugondnokok" képzését vezettem Bicsérden. A Gildében "csütörtöki iskola" indult. A Nok lapja 48. számában a munkámat mutatták be egy egész oldalas interjúban.


Tetejére

1999

Nagyot fordult a világ: az eu csatlakozás jegyében többrétu és állandó együttmuködésben vagyok az Ormánság Alapítvánnyal. Szervezzük a SAPARD program tervezo csoportját a Drávazug hat falujára, térségi gondnokságot indítunk, amelynek alapja a mikrobusszal rendelkezo térségi gondnok mellett a havonta minden családhoz eljutó hírlevél, és egy jelentos PHARE pályázat képzési feladatait vállaltam. Áttértem az e-mailezésre, így a postai forgalmam jelentosen megcsappant, tanulom a szövegszerkesztést. Az Új Kispad Alapítvány jogi elokészítésével, és a Kispad megszuntetésének rejtelmeivel sokat bajlódom. A rengeteg feladat, no meg az építkezés és a kerti munkák között nehéz egyensúlyt tartani. Tavasszal jótékonysági bált és gyujtést szerveztünk a balesetet szenvedett mekényesi falugondnok családja javára. Sikerült a megyével - Pörös Béla alelnök személyében - kapcsolatot teremteni. Április 14-én volt a harmadik baranyai Látókör Bükkösdön, jól sikerült. A Szentendrei szigetet tervezo munkacsoport tárgyalásokban van velem további együttmuködés ügyében. Az egészségem érdekében a Yamamoto intézetbe járok a tavalyi betegség óta. A Baranya Megyei Önkormányzat - csúnya huzavonák után - megtámogatta az Egyesületet egymillió forinttal. A látóköri gondolat fejlesztésére két hétre Koppenhágába utaztam, persze saját költségemen. Június 30-án az mtv2 Mélyvíz adásában éloben és hosszan beszélgethettünk a falugondnokságról. Onnan Kalocsára mentem az alföldiek szupervíziót is tartalmazó továbbképzésére. A második országos focikupát Somogy megye rendezte. A vonaton megismerkedtem Péterfia Tamással, és remélem, hogy érdemben tudok majd együttmuködni a Megyei Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal. Az Ormánság Alapítvánnyal közös PHARE pályázatból megpróbálok kilépni súlyos nézeteltérések miatt. Végh Márta osztol elhagyja az Ormánság Alapítványt. A térségi gondnok, Szekeres Szilveszter, kissé "elszabadult" formában valósítja meg az elképzeléseit, ebbol is sok vitánk van Lantos Tamással a hírlevelek tartalma mellett. A napfogyatkozás idején voltam a Savaria nyári egyetemen, ahol ismét sikerült felkavarnom a kedélyeket, és sok régi és új kapcsolatot ápoltam. A Partners Hungary szervezésében, Herbay István és Hága Antónia vezetésével cigány konfliktuskezelo kurzust végeztem, ami gyakorlatilag egy bentlakásos mediációs tanfolyam volt, szinte nulla beágyazottsággal a baranyai problémákba. Fájdalmas veszteségeket is meg kellett élnem, Gyógyítóm, Tél Kati 47 évesen, Márkus Dóra kolléganom 64 évesen halt meg. Salgótarjánban szupervíziós konferencián voltam, ennek keretében Eszter csoportjában szupervízióban is részt vettem, nagyon érdekes volt. Lakitelken falugondnok alapképzésen voltam. Az Ormánság Alapítvány a csod szélére került. Az APEH-hel és a Bírósággal is nehezen boldogulok az Új Kispad elokészítésében. Már a hiánypótlásnál tartunk. A Falufejlesztési Társaság Kocsán Évát terjeszti elo Pro Régió Díjra, én készítem az eloterjesztési anyagot. Tavasszal Gömörszolosön volt egy katasztrofálisan szervezett PHARE tájékoztató, amelyrol eljöttem, mert rosszul lettem a civilek sumákságától, viszont megismerkedtem Keszthelyi Tiborral (o hozott haza), aki Jákotpusztán valósítja meg álmait, és egyben a Galga projekt egy részét. Úgy döntöttem, átadom neki a térségi anyagaimat.

Eddig tartottak "Ormánság" feliratú füzetemben a feljegyzéseim. A további eseményekrol a határidonaplók alapján tudok beszámolni.


Tetejére

2000 Kispad - Új Kispad

Január 19-én homálybogozás a Pest Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központban, azaz a falugondnokok segítoinek megbeszélése. A beszélgetések új helyét az indokolta, hogy Nagy Júlia adott helyet nekünk. 21-22-én Nagykovácsiban tanácskozott a Falufejlesztési Társaság építész tagozata. Csörszné Zelenák Katival Eszter Tátra utcai irodájában tartottunk megbeszélést. Január 28-án Drávafokon Berci és Szanyi Éva a térségi gondnokságunkat látogatja, a beszélgetés színhelye a lakásunk. Az Egyesület orfui közgyulésén megfogalmazódik a flottabiztosítás ötlete, miután kötelezo lesz a falugondnoki autók cascoja. A polgármesterek olyan gyors akcióba léptek, hogy február 3-án Drávafokon - Renner Ferenc szervezésében és kíséretével - bemutatkozik Csányi és Társa, akik a baranyai flottabiztosítás megszervezése után az Alapítványtól kapnak segítséget az országos falugondnoki flotta megszervezéséhez is.. Az Egyesületet fogadja a megyei elnök, dr. Kékes Ferenc, a pécsi alkalmat kihasználva Horváth Mártival is egyeztetünk. 5-6-án Ignácz Jani a vendégem. Február 9-én bejegyezték az Új Kispad Alapítványt, elso örömömben fel sem fogom teljesen, hogy a közhasznú alapszabályt, gondolom, tévedésbol, figyelmen kívül hagyva, sima alapítványként.

Február 16-án szupervízió Drávafokon Eszterrel, másnap a falugondnoki szövetség alakuló ülése a Roosevelt téren, a Munkaügyi Minisztériumban. A vonaton hazafelé nagy beszélgetés Hajnal Klárával. Március 7-én újból a szövetségrol tanácskozunk, majd 8-10. között a koordinátorok és Szanyi Éva tanácskozása a drávafoki Fodor Kúriában. Itt fogalmazzuk meg a Foki Chartát, és kezdeményezem a koordinátorok kerekasztalát. Konzultációk Szörény polgármesterével, az Ormánság Alapítvánnyal. Március 20-27. között Kecskeméten falugondnok képzés, 29-én az SzCsM-ben pályázati egyeztetés, 31-én Mánfán Partners Hungary egyeztetés a Collegium Martineumban. A borsodi falugondnok koordinátor, Nagy Andrea két napot volt Drávafokon. Konzultációk Hetvehelyen, majd az okorági polgármesterrel, segítség a marócsai pályázat megírásában. Április 3-7. között falugondnok képzés Drávafokon. Április 26-án Szegeden tanácskozás "civil szervezetek a településfejlesztésben" címmel, Szikla Gyulával, Jávor Károllyal. Május 2-án Látókör Bükkösdön Lantos Gáborral. A 8-10. közötti gömörszolosi falugondnok képzés elott Miskolcon meglátogattam Kocsán Évit. 16-án a falugondnokok közgyulése. Május 25-27. között Körmendi Klári volt a vendégem, együtt utaztunk Pestre, ahol Barsi Boglárka látogatott meg a Robogó utcában, miközben a házrész eladására készültünk - meghaladta eronket a drávafoki építkezés, és a kicsi, de kertes pesti házrész fenntartása. Június 2-án a Khetanipe pécsi irodájában ismét Partners Hungary egyeztetés Hága Antóniával.

Június 7-én falugondnoki pályázat zsurizés Drávafokon Bercivel és Szanyi Évával. Június 23-án Borbás Józseffel és Ottlik Gáborral az éppen leégett Jákotpusztára megyünk, ahol Keszthelyi Tibor rendezvénye elvarázsol, abszolút hiteles. 26-27-én Falukonferencia Pécsett, 28-án szövetségi közgyulés Budapesten. Július 1-én Végh Márti búcsúzik az Ormánságtól Markócon, Lantos Tamásék házában. Kistérségi beavatást szervezek, ennek egyik támogatója a VÁTI, Jávor Károly megbízására Eszterrel és Ervinnel tanulmányt írunk "Folyamatszervezés és -segítés kistérségi együttmuködések számára" címmel. A szellemi termék árából szervezzük a képzést. Július 7-én falugondnok találkozó Vajszlóban. Az "Országos Amatorcsillagász Biciklitúra" résztvevoit fogadtam egy beszélgetésre, habár abba nem mentem bele, hogy a kertemben sátrazzanak. 26-28-án Gömörszolosön a sárospataki országos falugondnok találkozó elokészítése - értékelésem szerint az országos együttmuködés hibáinak felszínre jövetele és a bizalom komoly megroppanása.

Augusztus 7-8.: falugondnok képzés Kecskeméten, 9-én Ervinnel Drávafokra, 11-16. között beavatás. Dormán György videón végigköveti az eseményeket. A résztvevok mellett Vidor Ferenc is közöttünk van, a videofesztivál keretében Drávafokra érkezo vendégekkel törökül beszélget. Síklaky István kissé késve érkezik, Lantos Gábor és Kovács László Béla eloadást tart. 18-án ismét egyeztetés a Khetanipénél, 24-én váratlanul Dániából Bjarne és Inge látogat Drávafokra, néhány órát töltenek nálam. A képzésen a flottabiztosítást megszervezo Csányi Zoli is részt vett, aki néhány nap múlva édesapjával meglátogat, a hálózat országos kiterjesztésének lehetoségeit és tennivalóit beszéljük meg. Szeptember 8-án falugondnok találkozó Sumonyban, 9-én Csurgóra megyünk Zelenák Katival a Muvelodési Ház rendezvényére. 9-12. között képzés Kecskeméten, 13-án a Szövetség elnökségi ülése Budapesten. 25-27. között ismét falugondnok képzés Kecskeméten, 27-én SzCsM egyeztetés Budapesten. Október 10-én Szanyi Éva a Baranya Megyei Közgyulés Pro Comitatu Díját veszi át Pécsett, az Egyesület nevében mi is felköszöntjük. 12-én a Gildébe látogat Szirmai Viktória. 13-án a hirtelen elhunyt drávacsepelyi polgármester-falugondnok, Trapp Sanyi temetése. Október 13-15. között Sárospatakon országos falugondnoki találkozó, 22-én Vendel napi búcsú Magyarlukafán. 27-én a mekényesi falugondnok, Zámbó György temetése, 30-án SzCsM egyeztetés Budapesten. A megyei támogatási szándékra felhasználási javaslatot kell készíteni. November 2-án Siklóson konfliktuskezeloi találkozó, 6-10. között Lakitelken falugondnok képzés.

Kuratóriumi beszámoló a Kispad Alapítvány és az Új Kispad Alapítvány 2000. évi muködésérol

2000. január 14-én a Baranya Megyei Bíróság Pk. 60.095/1999/5. számon nyilvántartásba vette az Új Kispad Alapítványt, kérelmünk ellenére nem közhasznú szervezetként. Ezzel megkezdodhetett a Kispad Alapítvány programjainak lezárása, és az új szervezet tevékenységének megindítása.

Az SzCsM áthúzódó falugondnoki programfinanszírozásának lezárása március végén megtörtént, a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületétol kapott 200 eFt támogatást, amely a likviditást szolgálja, átutalta az Új Kispad Alapítványnak. A pályázat keretében vállalt programok (találkozók, hírlevelek, konzultációk, stb.) mellett kiemelendo a DDRFK szupervíziós keretébol is megtámogatott két program, a megyei koordinátorok három napos tréningje Drávafokon, márciusban, és a három Faluszívek tamfolyam lezárásaként szervezett szupervízió. A programokat a DDRFK 144 eFt-tal támogatta, a koordinátorok programjához a résztvevok 50 eFt-tal járultak hozzá. Tavasszal zárult le a térségi gondnokság témájában és a Sapard programban folyó együttmuködés az Ormánság Alapítvánnyal. A Drávazug Hírlevél szerkesztéséért 30 eFt bevételre tettünk szert az év elején. Az osz folyamán megszüntettük a Kispad Alapítvány számláit, a maradék összeget, 99115 Ft-ot, az Új Kispad Alapítvány számláján helyeztük el, és folyik az Alapítvány megszüntetése.

Az Új Kispad Alapítvány a falugondnoki programok megvalósítására pályázott és elnyert 700 eFt támogatásból a 2000. naptári évben 306.196 Ft-ot használt fel. Másik jelentos vállalkozása, a "Kistérségi szereplok együttmuködése" képzés 679 037 Ft-ba került, amelyhez több forrásból 490 eFt támogatást szereztünk. A támogatások közül kiemelkedik, és jellegében elkülönül az a tanulmány, amelyet a VÁTI megbízása alapján készített a képzés három megvalósítója, a szellemi termék ellenértékét felajánlva az Alapítványnak.

Az Új Kispad Alapítvány 2001. évi programjának ismét gerincét képezi a falugondnoki programok szervezése. A programtámogatási pályázat mellett külön pályázunk a Baranya és Somogy megyében 10 éves falugondnoki rendszert megünneplo találkozó megszervezésére a DDRFK-val együttmuködve. Részt veszünk a falugondnokok regionális együttmuködését célzó DARFT pályázatban, amelyet a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete nyújtott be. Megszerveztük a megyei koordinátorok második tréningjét, és elindítottunk egy új szupervíziós folyamatot, amelyeket a DDRFK 90 eFt-tal támogat. Folytatni kívánjuk a Kistérségi szereplok… programot a Kispad kollégiumba szervezodött résztvevok további együttmuködésének támogatásával.

Az Új Kispad Alapítvány 2000-ben 1.570 eFt-tal gazdálkodott. Ebbol 680 eFt-ot a képzésre, 306 eFt-ot - az SzCsM támogatás elso szakaszaként - a falugondnoki programokra költött. 2001-ben hasonló nagyságrendu programszervezéssel és pénzforgalommal számolunk.

Drávafok, 2001. február 4.                               Faludi Erika


Tetejére

2001

Január 2-4. - A "Balek" baráti kör Felsőgagyon köszönti az új évet. 22-24. között a "kedves lányok", azaz a falugondnok koordinátorok kerekasztala a drávafoki Fodor Kúriában. Február 5-9. között Lakitelken, 23-24. között Kecskeméten falugondnok képzés. Március 2-án az egyesület vezetőségi ülése, 12-én Bán Zsuzsával és Vizsolyi Ákossal egyeztetés Budapesten a falugondnok képzésbe való kapcsolódásukról. Március 13-án koordinátorok megbeszélése Kecskeméten, ahol Szanyi Éva bejelentette az új módszertani munkatársakat, akiknek szövetségi tisztségükről - összeférhetetlenség okán - le kell mondani. Az Új Kispad Alapítvány szervezi és bonyolítja a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség logo pályázatát. A zsűri tagjai Kocsis Éva grafikus, Kemény Bertalan és Faludi Erika. Március 19-én egyesületi közgyűlés Szigetváron, 21-én szövetségi közgyűlés Dunakeszin. 20-án Tasnádi Péterrel és Zikkert Antallal az együttműködés kereteiről beszélgetünk, 23-26. között Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa, 24-én Várnai Márton az Alapítvány vendége. 27-én Drávafokon megyei tájékoztató a falugondnoki pályázatokról, 28-án Sellyén a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont pályázati tájékoztatója. 30-án a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének busznyi csoportjával találkozunk Kárászon. Április 9-én új, pesti garzonunkban zsűrizzük a szövetségi logot. A forrásközpont által támogatott falugondnoki szupervízió időpontjai: március 30., április 19., május 24., június 14. A falugondnoki pályázat beadási határideje április 20, a Magyar Urbanisztikai Társaság konferenciáját Pécsre szervezték április 26-27. között. Május 8-án koordinátorok kerekasztala a MUT-ban. A kerekasztal programjait az Új Kispad Alapítvány szervezi és dokumentálja. Június 28. és július 1. között Lakitelken falugondnok képzés, július 2-3. között a falugondnoki pályázatok értékelése, 8-án bírálat az SzCsM-ben. Folynak a falugondnok ünnepség előkészületei, ennek keretében kérjük a megyei közgyűlés elnökének támogatását is. Július 24-25. között Szabó Gyula és Kati az Alapítvány vendégei, 25-29. között Drávafokon zajlik a falugondnoki alapképzés, Csörszné Zelenák Kati az Alapítvány vendége. 17-én koordinátorok kerekasztala a MUT-ban. A kerekasztal szervezését és emlékeztetőit az Alapítvány vállalta. A baranyai falugondnokok augusztus 4-5. között Szigetváron ünnepelték 10 éves fennállásukat országos találkozó keretében. Az alkalomra kiállítás és szövetségi hírlevél különszám készült, amelyek feldolgozták a falugondnokság történetét a találkozók emlékeztetőinek, majd 1996-tól a KISPADON hírlevél dokumentumainak felhasználásával. Az első napon a Szociális és Családügyi Minisztérium elismerései mellett a Baranya megyei közgyűlés elnöke oklevéllel ismerte el az Új Kispad Alapítvány kuratóriumi elnökének tevékenységét. A kétnapos találkozó második napján négy területi szekcióban vehettek részt a vendégek. 11-15. között Kocsán Évának és Zsohár Zsuzsának mutattam be Baranya látnivalóit. Az Alapítványt segítő baráti kör 21-én Jánosik Zsuzsinál találkozott Budán. 27-én egyeztetés Budapesten Csörszné Katival. Szeptember 17-21. között falugondnok képzés Kecskeméten, 25-én koordinátorok kerekasztala a MUT-ban. 26-án Újhegyi Zoltán szerkesztésében élő adás az Ormánságból a Napközben műsorában. 24-én baráti találkozó a Szinva utcában. 28-án konzultáció Bánné Évával.

Október 4-én Rózsafán falugondnok találkozó, 5-én a Szövetség elnökségi ülése Budapesten. 8-12. között falugondnok képzés a baranyai Kánban. 15-én Kispad kuratóriumi ülés. 17-én falugondnokok elnökségi ülése, 18-án Zikkert Antal konzultáció. 20-án a Hodosról Drávafokra érkező busznyi vendég buszvezetőjének adok szállást és reggelit. 21-én Vendel napi búcsú Magyarlukafán, ahol minden évben a karácsonyi ajándékok megvásárlásával igyekszünk támogatni a kirakodóvásár sikerét. 24-én az SzCsM-ben a képzések értékelése.

November 9-én Ófaluban falugondnok találkozó, 12-én pécsi egyeztetés a POTE alapítványával. 14-én területfejlesztési konferencia Harkányban, 16-án Kleisz Teréz egyetemi csoportja Drávafokon. 22-én Labbancz Mariann tart tájékoztatót az FVM-ben a falugondnoki egyesületek meghívásos pályázatáról. 24-én baráti találkozó Pesten, 26-án egész napos LEADER tájékoztató az FVM-ben. (Az Új Kispad Alapítvány 30 millió forintos térségi vállalkozásélénkítő pályázata nem nyert támogatást, a falugondnoki egyesület 12 milliós Szigetvár térségi programja viszont 2003-ra megvalósult.) 27-28-án Kecskeméten "Falugondnokok a közösségért" program, a vértesacsai házavatón 30-án nem vettem részt. December 3-án Nemeskén falugondnok találkozó, 11-én koordinátorok kerekasztala, 27-én baráti találkozó Budapesten.

Beszámoló az Új Kispad Alapítvány 2001. évi munkájáról

Alapítványunk a 2001.ik évben kizárólag a falugondnokok programjainak szervezésével foglalkozott a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével kötött megállapodás alapján. Természetesen fenntartotta és bővítette szakmai kapcsolatait, azonban e kapcsolatápolás külön költségigényt nem jelentett.

A falugondnoki programok évek óta állandó részét képezi a negyedévenkénti Hírlevél megjelentetése és eljuttatása a baranyai hálózat minden falugondnok és működtető tagjához és segítőinkhez, valamint a hagyományos megyei találkozók megrendezése. 2001-ben csupán egy tavaszi (Mekényesen) és egy őszi (Ófaluban) találkozó megrendezésére került sor, mert külön rendezvény keretében tartottuk meg évi rendes közgyűlésünket Szigetváron, és nagy energiákkal készültünk az augusztus 4-5-én Szigetváron 130 fő részvételével lebonyolított országos találkozóra és konferenciára, amely a baranyai falugondnoki hálózat 10 éves fennállását ünnepelte. A szigetvári program keretében kiállításon mutattuk be az elmúlt évtized eseményeit és eredményeit,, valamint a Magyar Falu- és Tanyagondnoki Szövetség támogatásával országos terjesztésű Hírlevélben is összefoglaltuk főbb adatainkat és emlékezetes dokumentumainkat.

A Dél Dunántúli Regionális Forrásközpont anyagi támogatásával két szupervíziós képzést szerveztünk, januárban a koordinátorok számára Székelyné Kováts Eszter vezetésével, majd egy tanfolyam jellegűt Berta Zita vezetésével, amelyen 7 falugondnok vett részt.

Jelentős eredménynek számít a Szigetvár környéki falugondnokságok együttműködése, a megtartott négy térségi találkozó, amelynek keretében sikeres pályázatot állítottunk össze a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium meghívásos pályázata keretében.

Az iroda folyamatos működtetése, a kapcsolattartás, pályázati tájékoztató, szervezési munkák zavartalanul folytak, kiemelhető a Szövetség programjaiban való intenzív és folyamatos részvétel. Ezen belül legjelentősebb feladat a logo pályázat lebonyolítása volt.

A Kispad Alapítvány megszüntetésének adminisztratív munkája is ebben az évben zajlott, és 2002. tavaszán lezárult. Az Alapítvány vagyonát ( egy villany írógépet) az Új Kispad Alapítvány használhatja. Az Alapítvány munkájában döntően a kuratórium tagjai, kisebb mértékben az Alapítvány támogatói vettek részt.

Az Új Kispad Alapítvány tevékenységének gazdasági vetülete: Bevételek: 1.849.388 Ft, amely összeg a Szociális és Családügyi Minisztérium 900 eFt-os programtámogatásából, a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének 800 eFt-nyi kölcsönéből, ill. programtámogatásából, a Kispad Alapítvány maradék pénzéből és egy 50 eFt-os honoráriumból áll, amelyet a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének felkérésére készített képzési program kidolgozásáért kaptunk.

1.548.626 Ft kiadásunkat programok szerint csoportosítva a tavaszi közgyűlésre 49 eFt-ot, szupervízióra 193 eFt-ot, futballmezek beszerzésére és sportprogramok lebonyolítására 271 eFt-ot, a szigetvári rendezvény szállás- és étkezés költségére 556 eFt-ot, térségi találkozókra 71 eFt-ot, az ófalui találkozóra 30 eFt-ot költöttünk. Általános költségeink (posta, útiszámlák, könyvelés, irodaszerek, stb.) így 379 eFt-ot tettek ki. (A falugondnoki programok és az iroda működtetés nagyobbik részét a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete fedezte további 2.214 eFt értékben, így az évi működés teljes költsége 3.763 eFt-ot tett ki.)

Év végi zárókészletünk 1.124.854 Ft volt. 2002-ben a Szociális és Családügyi Minisztérium programtámogatását hamarabb kapjuk meg, így az áthúzódó időszak költségei fedezhetők akkor is, ha a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete számára visszautalunk 500 eFt-ot.)

2002. március 28-án a Kossuth rádió Sikertörténetek című műsorában 15 perces interjút sugárzott az Új Kispad Alapítványról, valamint a Kispad Alapítvány hat éves tevékenységéről.

Drávafok, 2002. április 8.                               Faludi Erika


Tetejére

2002

A január - 7-én - pályázati tájékoztatóval és elnökségi üléssel kezdődött. 14-19. között képzés Kecskeméten, 21-én a Pest Megyei Művelődési Központban a koordinátorok Kemény Bercivel és Szanyi Évával tanácskoztak. Február 6-8. között Pécsváradon volt Zöld Híd konferencia, amelynek legemlékezetesebb mozzanata a Védegylet bemutatkozása volt. 26-án tárgyalta a Baranya Megyei Bíróság a Kispad Alapítvány megszüntetését, az egyetlen vagyontárgy, a villanyírógép az Új Kispad Alapítvány tulajdonába került. Március 1-én Drávasztárán volt falugondnok találkozó, amelyet a flottabiztosítást szervező Csányi Zoli birkapörkölttel támogatott meg. Az állandó utazgatás közbeni kapcsolattartásra családi beruházásban egy mobiltelefont kaptam. Március 4-8. között falugondnok képzés Kecskeméten. Az Alapítvány könyvelését ellátó Zolotnoky Bt. helyett új könyvelőt választunk Krisztiánné Gabi személyében, szintén Pécsett. Mivel a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének egyre növekszik, az Alapítványnak pedig egyre apad a könyvelnivalója, az Egyesület átvállalja a könyvelői díjat.

Március 18-án, a budapesti "Koordinátorok kerekasztala" után közösen meglátogatjuk a Budaörsön betegeskedő Szanyi Évát. 19-én a Szövetség elnökségi ülést tart. Horváth Katalin szerkesztő rádióinterjút készít velem, budapesti lakásunkon a "Sikertörténet" sorozatba, amely 28-án kerül adásba a Kossuth adón. Április 10-én és 24-én falugondnoki szupervízió. Az Egyesület által elnyert FVM pályázat keretében személygépkocsi beszerzéshez árajánlatot kell kérnünk. 12-én Palkonyán a falugondnokok közgyűlést tartanak, 18-án Budapesten a Szövetség közgyűlése. A budapesti út alkalmával Répássy Helgával felveszem a kapcsolatot a pályázat megvalósítása érdekében. 28-án Szanyi Évát a lakásán látogatom meg, 29-én Kovács Istvánnal Markócra megyek.

Május elsején a Zikkert-Tóth házaspárral beszélgetek hosszan és tartalmasan Drávafokon, és megkezdem a pályázaton nyert képzés előkészítését Lázár Ervinnel, a zenész Vaskó Zsolttal és a video dokumentációt készítő Kékes Tóbiással. Megalakul a Drávazug Társulás hat kistelepülés részvételével, és természetesen az Alapítvány részvételével. A konkrét cél, hogy önállóan tervezhető Sapard kistérség jöjjön létre, amely terveket az Ormánság Alapítvány a Kispad bevonásával készíti elő. 14-én koordinátorok kerekasztala, 15-én falugondnoki szupervízió. 24-én a Kaptár Egyesület felkérésére megnyitom Sellyén a kiállításukat. 27-én a Drávafokért Közalapítvány kuratóriuma ülésezik. 28-án, miközben a pályázat előkészítésével foglalkozom Budapesten, Drávafokon a 4. szupervízió zajlik. A diplomatervét a drávafoki közösségek fejlesztéséért készítő Bogáti Rékával rendszeresen konzultálok, rendszeresen foglalkozom dr. Jakab Julianna képzésbe vonásával.

Június 3-7. között falugondnok képzés Kecskeméten, 8-án barátok összejövetele Pesten. A Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség etikai munkacsoportját az Új Kispad Alapítvány szervezi, ennek első megbeszélését 10-én pesti lakásunkon tartjuk. 11-én a Szövetség a pályázati nyerteseknek tart tájékoztatót a MUT-ban. 12-én az 5. szupervízió, 22-én a Zikkert-Tóth házaspár újbóli látogatása, 28-án falugondnok találkozó Hegyhátmarócon. Július 1-5. között falugondnok képzés Vértesacsán, a hétvégi öreglaki falugondnoki focikupán a baranyai csapat második lett. 9-én koordinátorok kerekasztala Vértesacsán a baranyai elnök Hegedűs Istvánnal. Másnap a Szövetség elnökségi ülése, 11-12-én az etikai munkacsoport dolgozik Vértesacsán. Onnan az Alapítvány egyik alapítójával, Borbás Józseffel megyek Drávafokra, meglátogatjuk Gyűrűfűt és Goricán Cékmány Vera keramikust. 15-én elnökségi ülés, 18-án Eu fórum a szigetvári Vigadóban a Szövetség egy pályázatának részeként.

Augusztus 1-6. között volt a drávafoki beavatás, hivatalosan kistérségi szereplők képzése. Mivel a képzésvezető már az induláskor a szigetvári kórház intenzív osztályára került, a képzést Székelyné Kováts Eszter vezette tapasztalatai, az előző képzés videofelvételei és főként Lázár Ervin kórházi konzultációi alapján. A képzés keretében 3-án ormánsági buszkiránduláson voltunk Pálfai László vezetésével, 4-én Borsos Béla előadását hallgattuk meg és kistérségi tervek készültek csoportokban. 31-én a gyűrűfűi egyesület Drávafokon konzultált Borbás Józseffel. Szeptember 2-án Vizsolyi Ákossal, az etikai munkabizottság szakmai vezetőjével konzultáció pesti lakásunkon, 6-án Bezedeken falugondnoki találkozó. 23-27. között falugondnok képzés Vértesacsán, 28-án egy falugondnoki "osztály" találkozója Görcsönydobokán.

Október 7-11. között falugondnok képzés Vértesacsán, 20-án önkormányzati választások, amely először tartotta összeférhetetlennek a falugondnoki és polgármesteri munkakört. Ennek kapcsán több helyen változott a falugondnok személye, Drávakeresztúron viszont - a jegyző, Pergerné dr. Szabó Piroska ötletére és kivitelezésében - az egyesületünk vállalta át a falugondnok működtetését. Az alkalmazott adminisztrációja szükségessé tette egy munkatárs alkalmazását. A munkatárs november folyamán Somogyváriné Pandúr Beatrix lett, az első időkben a drávakeresztúri polgármesteri hivatalban lévő munkahelyen, és időnként a mi nappalinkban működve. Október 30-án Pécsett búcsúztunk a kisdéri falugondnoktól, Csóka Gyulától, aki 11 évi szolgálat után halt meg.

Novembertől - Székelyné Kováts Eszter felajánlására - fókusz tanfolyamra járok (négyszer két nap) Budapesten. 2-án férjemmel meglátogatjuk a mekényesi falugondnokot, László Legedit, 8-án Pécsett tartok előadást Kleisz Teri hallgatóinak, 12-én koordinátorok kerekasztala Pesten, 15-én Szigetváron pályázati program egyeztetése 20 fő részvételével. 18-án munkajogi rendezvény a pécsi Művészetek Házában szövetségi program keretében. 23-án Mekényesen családi nap, és indulnak a pályázat keretében a falufórumok. A 11 résztvevő település fórumait felváltva vezetjük az augusztus folyamán kiképzett csapattal. December 4-én pécsi konzultációk, 17-én Kispad kuratóriumi ülés. Karácsonyra 300 példány Kispadon hírlevelet és 100 falugondnoki kalendáriumot postázunk.

2002. évi beszámoló

Az Alapítvány tevékenységének szinte teljes egészét a falugondnoki programok szervezése és a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetséggel való együttműködés tette ki. 2002-ben falugondnoki programok megvalósítására 600.000 Ft-ot nyertünk az SzCsM-től, amellyel 2003. márciusában elszámoltunk. A vállalt 200 eFt önerőt a mellékelt formában fogjuk a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének leszámlázni. A költségek az Alapítvány teljes működési költségét tartalmazzák.

A falugondnoki programok a találkozók szervezését és költségeit, és a hírlevelek szerkesztését jelentik elsősorban, valamint a teljes működés, irodafenntartás eszközigényét (postaköltség, irodaszer, útiköltség, stb.) Külön bevételként jelentkezik a szigetvári program csapatépítő tréningjének programvezetése (150 eFt), az etikai munkacsoport vezetésének első két negyedévi költsége (2 x 27180 Ft), valamint egy előadás honoráriuma (10 000 Ft) a Pécsi Egyetemen.

2003. év első fele: Az etikai munkacsoport vezetéséért Alapítványunk további 3 x 27 180 Ft honoráriumban részesült és 15 000 Ft-os számlát adtunk ki a mekényesi családi nap szervezéséért. Részt vettünk az április eleji soproni urbanisztikai konferencián és júniusban Pécsett a VI. falukonferencián, amelynek szekció előadása kötetben is megjelenik. További tervek: Több éves szakmai együttműködés eredményeként alakult ki az a lehetőség, hogy az IBS szervezetfejlesztő szupervizor szakával együttműködve Alapítványunk részt vehet falugondnoki szupervizorok felkészítésében. A továbbiakban a falugondnoki programok szervezésében eseti megbízások formájában kívánunk részt venni, erősítve a falugondnoki képzésben is a területfejlesztés - környezetvédelem - életmód falun tematikát. Számítunk rá, hogy a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség is rendszeres együttműködő partnerünk lesz.

Drávafok, 2003. szeptember 5.                              Faludi Erika


Tetejére

2003

Január 14-én a Magyar Urbanisztikai Társaságban tartottuk a koordinátorok kerekasztalát, és az egész hónap folyamán zajlottak a szigetvári program falufórumai, amelyek a nagy hó miatt februárra is áthúzódtak. Februárban és márciusban egymást érték a Drávazug megbeszélések az Ormánság Alapítvánnyal. Március 7-én falugondnok találkozó Átán - Szőkéden, 10-én Szigetváron program megbeszélés, 11-én koordinátorok kerekasztala, 12-én a Szövetség elnökségi ülése Vértesacsán. 25-én Drávafokon megyei tájékoztató a falugondnoki pályázatokról. 26-án Szigetváron Tasnádi Péterrel, 28-án Sásdon dr. Hargitai Jánossal európai csatlakozást előkészítő fórumok.

Április 3-4. között az Urbanisztikai Társaság konferenciája Sopronban, 10-én SzCsM pályázatbeadási határidő. 14-én a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének elnökségi ülése az ellenőrző bizottság részvételével a drávafoki irodában. 16-18. között a szigetvári Kumilla szállóban a szigetvári program képzése Kováts Eszter vezetésével, 23-án egyesületi közgyűlés, 29-én a Szövetség közgyűlése a MUT-ban.

Május 8-10. között egy busznyi falugondnok, polgármester, térségszervező és tombolán kisorsolt falusiak Burgenlandba kirándultak az FVM által támogatott szigetvári program legfontosabb programjaként. Kapcsolatfelvétel a Munka Pécs-Baranyáért Kht.-val, közös pályázat kifejlesztése érdekében, Zikkert Anti közvetítésével. 14-én koordinátorok kerekasztala, 16-án pályázatbeadás, 20-án Szanyi Éva temetése az Óbudai temetőben. 31-én Mekényesen falugondnokok családi napja.

Június 11-12-én falukonferencia Pécsett szekcióelőadásommal, 23-án egyesületi elnökségi ülés, 25-27-én falugondnok képzés Szigetváron Sára Jánossal. Július 2-án Mórahalmon Kemény Bertalan és Nógrádi Zoltán konzultációján "mediátori" szerepben voltam jelen, 8-án koordinátorok kerekasztala, 10-én Drávazug megbeszélés, 19-én a szigetvári program tanulmányi kirándulása a ZalA-KAR-nál, Guitprechtné szervezésében. 25-én Berci helyett kellett előadást tartanom Zombán térségi Tolna megyei térségi programok bemutatóján.

Augusztus 2-án a szigetvári program Tolna megyei tanulmányi kirándulása Ignácz János szervezésében. 5-én Vértesacsán képzés és megismerkedés Ghyczy Gellérttel, a falugondnokság új minisztériumi előadójával. 8-10. között Vas megyei falugondnoki találkozó, 18-19-én Vértesacsán a 260 órás képzési program kidolgozása, 28-án a Szövetség tájékoztatója a pályázati nyerteseknek.

Szeptember 1-én pesti lakásunkban konzultáció Kováts Eszterrel és Zelenák Katival, 3-án szándéknyilatkozat Buga Tamásnak ösztöndíj támogatásra., 4-én egyesületi elnökségi ülés, 9-én koordinátorok kerekasztala, 22-én Kecskeméten civil konferencia. 23-24-én Vértesacsán koordinátori tréning, 25-én Szigetváron a program zárókonferenciája, 30-án a Szövetség elnökségi ülése Vértesacsán.

Október 2-án Pécsett részvétel egy Berta Zita által szervezett országos szupervíziós konferencián. 10-én Vokányban, a megyenapon vehette át az Egyesület Baranya megye Területfejlesztési Díját. 14-én Vértesacsán ülésezett a képzési bizottság, amelynek Baranyából rajtam kívül Mezei Attila és Jakab Julianna is tagja. 17-én Kárászon a Deák Ferenc napon tartottam előadást. November 4-én elnökségi ülés, 11-én koordinátorok kerekasztala, 28-án falugondnok találkozó Molványban. A hónap folyamán Felsőszentmártonban 8 x 3 órás számítógépes tanfolyamot végeztem.

December 10-én az Alapítvány ösztöndíjasával, Major Szilviával konzultáció pesti lakásunkban, 15-én VFC zárókonferencia a MUT-ban.


Tetejére

2004

A január Vértesacsán vizsgahéttel kezdődött. Február 5-én Györkönyben egy teleházas tanácskozáson vettem részt, 12-én volt az Egyesület elnökségi ülése. Az önkormányzati választások eredményeként a polgármesteri tisztség és a falugondnoki munkakör összeférhetetlen lett, a problémát Drávakeresztúr körjegyzője, Pergerné Piroska úgy oldotta meg, hogy a falugondnokság működtetését az önkormányzat átadta a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének. A hónap végén a Nemzeti Civil Alap első elektor választása volt Pécsett. Én is indultam Zikkert Anti bíztatására, nem sikerült bejutnom. Márciusban felvettem a kapcsolatot a Görcsönyi Módszertan falugondnoki szakreferensével, Paári Angélával, akivel kiválóan tudtunk együttműködni a továbbiakban. Egész évben sok időt töltöttem a siófoki Calendula klinikán kezelésekkel. 3-án a MUT-ban ülésezett a képzési tanács, 9-én "Nyitott porták" rendezvény volt Vértesacsán. Az Alapítvány ösztöndíjasa, Buga Tamás Berta Zitával akkreditált falugondnoki szupervíziót tartott hét falugondnoknak nyolc alkalommal 4-4 órában. A szupervíziók után - hírlevélben meghírdetett - környezeti előadások voltak az Alapítvány finanszírozásával, gyenge látogatottsággal, de igen színvonalasan. Előadók dr. Buga Tamás, Homonnay Zsombor (tejsavópor), Vörös Kálmán, Bata István - Oszlánszky Enikő, Nagy Gergely (megújuló energia), Buga Tamás (talajegészség), Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa. Dr. Temesi Erika ügyvéd az Egyesület segítségére volt a bírósági bejegyzés módosításában, és egyben tisztázta, hogy az Új Kispad Alapítványt tévesen nem közhasznúként jegyezték be, ami azt jelenti, hogy az elfogadott Alapító okirat ellenére sem működhet közhasznú szervezetként. 19-én a Művelődési házban a Dráváról volt megbeszélés az Ormánság Alapítvány szervezésében. 22-26. között a Baranya-Veszprém falugondnoki csoport második heti képzése Balatonalmádiban. 29-30-án Sásdon az MTA-RKK konzultációja a kistérségi közlekedés szervezési lehetőségeiről, majd Alsómocsoládon "Kistérségi kiútkeresők köre", majd Drávafokon egyesületi elnökségi ülés.

Beszámoló az Új Kispad Alapítvány 2004. évi tevékenységéről
2004-ben két fő programja volt az Alapítványnak
1. A falugondnoki szupervízióhoz kapcsolódóan hét előadásból álló sorozatot szervezett "Környezetünk egészsége" címmel. A program színvonalát tekintve kiváló, a látogatottság szempontjából igen gyenge volt. Az előadói költségek 78 eFt-ot tettek ki.
2. A másik fő feladat a szupervízor hallgatók ösztöndíj támogatása, valamint a hozzá kapcsolódó szervezési munka és konzultációk lebonyolítása volt. A második félévi ösztöndíj támogatás 400 eFt-ot tett ki. Dr. Buga Tamás akkreditált képzés keretében, Berta Zita együttműködésével baranyai falugondnokok szupervízióját bonyolította, míg Major Szilvia a Duna-Tisza közi falu- és tanyagondnokok tanfolyamát vezette. Mindkettejüknek feladata volt egy személyes szupervízió is, Baranyában ennek alanya Zikkert Antal volt.

Az Alapítvány együttműködési megállapodást kötött a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével, ennek köszönhető, hogy könyvelési kiadása mindössze 10 eFt volt. A kuratórium elnökének munkájából 57 eFt volt a bevétel, amely a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, valamint a PTE FEEFI megbízásából elhangzott előadások honoráriuma. Az éves bevételt növelte, hogy a 2005. elején kifizetett ösztöndíj támogatások alapját, 360 eFt-ot a Tranzit F & S Kft. Már decemberben átutalta. Így a záró pénzkészlet 1.161 eFt, amelyből 625 eFt lekötött betét. A 869 eFt nyitó pénzkészlet így ténylegesen 800 eFt-ra apadt.

Az év során több pályázatban való együttműködést vállaltunk, ezek közül a Szövetség falugondnoki továbbképzéssel kapcsolatos pályázata nyert, megvalósítása 2005-2006-ban várható.

Munkaterv 2005. évre: A szupervíziós ösztöndíj záró féléve keretében a hallgatók a falugondnoki szupervízió sajátosságairól írnak tanulmányt, és váható újabb ösztöndíjasok támogatása. A Szövetséggel együttműködve a HEFOP pályázat megvalósítása van folyamatban. Megkeresés esetén további pályázatokban való részvétel.

Drávafok, 2005. május 23.                               Faludi Erika


Tetejére

2005

Az év első fele klinikán, kórházban és orvosi ügyeletek asszisztálásával telt. Március 1-én a falugondnoki elnökség ülésezett Drávafokon, 3-án a Kossuth rádió Napközben műsora a falugondnokságokkal foglalkozott. 18-án Magyarhertelenden volt térségi falugondnok találkozó, 31-én a Szövetség falugondnoki kutatása számára adtam interjút Berta Zitának.

Április 25-én a Szövetség HEFOP egyeztetése Drávafokon, május 20-21-én Zánkán falugondnoki konferencia, 24-én a Dél Dunántúli Regionális Civil Fórum egyeztetése Pécsett, 25-én Kispad kuratóriumi ülés. 30-án pesti lakásunkon átadom Nagy Bélának a Szanyi Éva emlékére hímzett párnát,31-én a VÁTI-ban Szikla Gyulával egyeztetek. A június HEFOP egyeztetéssel kezdődik a MUT-ban, 3-án Helesfán tartunk kistérségi falugondnok találkozót. 10-én elnökségi ülés, majd a Művelődési házban a PTE FEEI falufejlesztési program bemutatója, amelyben konzulensként segítettem. 17-én Marci bácsi temetése, aki legfőbb segítőm és tanácsadóm volt Drávafokon. 20-án Kecskeméten kutatási fórum, majd július 18-án Pesten egyeztetés a kutatásról. 19-én szövetségi egyeztetés, majd Csányi Zoli ebédet ad a flottabiztosítás további sorsának egyengetésére. 20-án ismét Szikla Gyulával tanácskozom, majd HEFOP egyeztetés Budapesten.

Az augusztus Kovács Dezső drávafoki látogatásával kezdődik, egy nemzetközi szociológiai konferencián való részvételemet beszéljük meg, amely Keszthelyen, 23-án valósult meg. Az előadásomat angolul tartottam, a kísérő prezentációt Zikkert Anti segített technikailag és esztétikailag megfelelővé tenni. 24-én pesti lakásunkon a baráti kör a Koppenhágából érkezett Ervin tiszteletére gyűlik össze, ugyanott másnap a Szövetség tart megbeszélést az egyre válságosabb belső helyzetről.

Szeptember 5-én falugondnokok családi napja Sasréten. A hónap során három alkalommal tartunk szupervíziót Berta Zita vezetésével az iroda dolgozói számára. 8-án HEFOP egyeztetés Pécsett, 15-17. között Fésű Éva Drávafokon vendégeskedik. "0-án egyesületi elnökségi,26-án a Falufejlesztési Társaság közgyűlése.

Október 5-én indul a szigetvári program második üteme Rózsafán, 7-én az ormánsági falugondnokok találkoznak Drávasztárán. A hónap elején készítem el a falugondnoki kutatás összefoglalóját hirtelen felkérésre. 14-én Szalántán gyűlnek össze a Pécs térségi falugondnokok és polgármestereik, 17-19-én Vértesacsán képzés, 20-án Kecskeméten ünnepség és konferencia a 15 éves falugondnokság tiszteletére, 23-án Vendel napi búcsú Magyarlukafán. 24-27. között gyakorlati képzés és szupervízió Drávafokon, 28-án Helesfán falugondnoki klub.

A november a falugondnokok gyakorlati képzésével és falufórumokkal telik (Dencsháza, Endrőc, Várad), valamint a szigetvári program elemeinek megvalósításával: kistérségi koordinátorok egyeztetése, és két napos csapatépítés a szigetvári Kumilla szállóban Kováts Eszter moderálásával. November 24-én a falugondnok képzés zárása, 25-én elnökségi, 28-án a Falufejlesztési Társaság közgyűlése, 30-án a HEFOP első ütemének hatékonyságvizsgálata. December 16-án közgyűlés Helesfán.


Tetejére

2006

Január 19-én Farkas Évával és Tóth Gyöngyvérrel konzultáció Drávafokon a falugondnokok gyakorlati képzéséről, 23-27. között képzési hét Vértesacsán, 25-én HEFOP egyeztetés ugyanott. 28-án a szigetvári program Tátra utcai egyeztetése. Február 2-án István (kuratórium) Drávafokon, 3-án esélyegyenlőségi interjú, 10-én Szigetváron kistérségi program konzultáció. 13-án kezdődik a baranyaiak helyi képzési gyakorlata, 14-én kutatási fórum Pesten, 15-én agrárfórum Sellyén, 23-án civil fórum Pécsett - úgy látszik, ez a fórumok hónapja. 24-én Helefa, falugondnoki klub.

Március 9-én - Krizsán András kifejezett kérésére - a csütörtöki iskolában készültem előadni 15 év aprófalusi létem tapasztalatait (ülőideg gyulladással, a kolléganőm segítségével, aki a falugondnok képzésen helyettesített). Több, mint másfél óra után kaptam szót, amit egy percen belül belémfojtott egy hozzászólás - ezért utaztam egy napot… 14-én HEFOP egyeztetés Drávafokon, közben zajlanak a falufórumok, Vejti polgármestere és falugondnoka külön konzultációt is kér 16-án. 20-án a megyei gyakorlat keretében a szigetvári Zöld Zónával is ismerkedünk. 23-án Aszódon konferencia az élethosszig tanulásról Nagy Juli szervezésében (PMKIK), 27-én HEFOP megbeszélés pesti lakásunkon, 31-én az Egyesület elnökségi ülése.

Április 4-én a szigetvári program egyeztetése Szigetváron a négy mikrokörzet felelőseivel. 6-8. között a HEFOP képzések értékelése, 20-án a gyakorlati képzés zárása, 21-én egyesületi közgyűlés, 28-án HEFOP film megbeszélése Pesten.

Május 5-én megbeszélés a Zöld Zónánál, 12-én a Szövetség elnökségi ülése Vértesacsán, 15-én Nemeskén program megbeszélés, 16-án az alföldi falugondnokok találkozója Tompán. 17-én Körmendi Klári temetése a Farkasréti temetőben. 30-án a Szövetség elnökségi ülése és HEFOP megbeszélés Vértesacsán, 31-én szociális nap Bánfán, majd Somogyapáti Dióspusztán térségi fórum.

Június 8-án Boldogasszonyfán volt mikrotérségi fórum, igen jó szervezésben. A HEFOP informatikai tanfolyamának vezetését Somogyvárinéra bíztam, nem bántam meg. OFA pályázat keretében Petró Tamás próbálkozik a falugondnokokkal együttműködni - sok, hosszú és keserves konzultáció ellenére sem megyünk egyről kettőre; a program egy évig tart. Ennek keretében az OFA mentorával, Szőkénével reményteljes kapcsolat alakul. 20-21-én ennek keretében egyeztetek Drávafokon majd Pécsett. 22-én az Egyesület elnökségi ülést tart.

Július 14-én Magyarmecskén tartunk falugondnok találkozót, amelynek következtében Vörös Kálmán barátjával, Sarlós Gáborral több hetes egyeztetés sorozat kezdődik az együttműködésünkről, amely végül nem jár sikerrel - családi okokból elköltözik az Ormánságból. 18-án a Szociális Háló Egyesület vezetőjével, Rideg Lászlónéval vesszük fel a kapcsolatot. 25-én a Zöld Zóna vezetőivel Drávafokon megbeszélés az együttműködésünkről.

Augusztus 4-én a Dráva-film forgatása hozzám érkezik, az irodában készül egy hosszú interjú, amiből végül néhány perc kerül a filmbe. 9-én Fülöpjakabon Nemes Mátyás biokertész munkáját tekintjük meg egy mikrobusznyi önkéntessel a HEFOP program keretében, a kisdéri falugondnoki buszt Fehér Dezső vezeti. 10-én a DDRFK gyógynövényprogram vezetőjét, Hajnal Tündét fogadjuk. A hónap folyamán hallgatjuk meg a Munkaügyi Kirendeltségen keresztül meghirdetett állásra jelentkezőket. Közben zajlik az alternatív jövedelemszerzés tanfolyam, amelyet az én ötletem alapján Jávor Károly szervezett és vezet, nagyon színvonalasan. 23-án a Zöld Zóna vezetőivel, majd Zikkert Antival és Hegedűssel konzultálunk. Anti februártól Budapestre költözött, ezért keresünk új munkatársat az Egyesületbe, mert hosszú távon nem szeretném az Egyesület minden felelősségét hordozni. A Zöld Zónának megírom a pályázathoz az ajánlatokat, Magyarmecskén elindul a "Falugondnoki munka a gyakorlatban" HEFOP képzés Samu Jani vezetésével, aki szintén kiváló tanfolyamvezetőnek bizonyult. A Szövetségben egyre nagyobbak a feszültségek, Csörsz Klára "demokratikusan" átveszi a vezetést.

Szeptember és október a HEFOP tanfolyamok jegyében és szövetségi háborús helyzetben telik, miközben zajlik a falugondnokok helyi gyakorlata falufórumokkal. Szeptember végén Fésű Éva tölt néhány napot nálam, októberben MIOK fejlesztési műhely Sellyén, Szikora Éva, majd Hegedűs Pisti látogatása, elnökségi ülés.

November elején meghalt Sajgó Detti, a Veszprém megyei falugondnokok koordinátora, igaz, hosszan betegeskedett, de nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy a szövetségi belháború nagyban súlyosbította az állapotát. 9-én a Tena cég ügynöke próbálta a falugondnokokat az irodán keresztül beszervezni. 14-én foglalkoztatási paktum Sellyén, Pécsett Civil Fórum. Miután a Regionális Civil Fórumban én képviseltem az Egyesületet, de az aláíró az elnök Hegedűs Pisti, ami megnehezítette a működést, a megyei és a kistérségi foglalkoztatási paktumba az Új Kispad Alapítvány képviseletében léptem be. Ignácz Jani 15-én látogatott meg, 20-án Kecskeméten volt a HEFOP program kincstári ellenőrzése, 24-én Gödöllőn falukonferencia jó találkozásokkal, felkért hozzászólóként vettem részt. 29-én az MTA RKK budapesti irodájából Váradi Monika Drávafokon készített velem interjút. A Regionális Civil Fórum vezetője, Pánovics Attila 30-án látogatott Drávafokra.

A decemberi hírleveleket és a karácsonyi üdvözleteket Vizsolyi Ákos készítette el ebben az évben, december 3-án szállította Drávafokra. Pécsett 6-án civil fórum, 7-én Vajszlóban foglalkoztatási paktum, 15-én Sumonyban falugondnoki közgyűlés volt.

Beszámoló az Alapítvány 2006. évi munkájáról

Az Alapítvány tevékenysége 2006-ban zömmel a Baranya Megyei falugondnokok Egyesületét segítő önkéntes munkával telt. A pályázati programok megfogalmazása, a rendezvények levezetése, a szakmai munka szervezése és vezetése mintegy havi 80-100 munkaórát vett igénybe. A megvalósult programok két kisebb tételét az Alapítvány számlás bevételként könyvelhette el. 45 eFt-tal gyarapodott a számlánk a "Szigetvári falugondnokok a térség felemelkedéséért" NCA pályázat mikrokörzetenkénti falufórumainak megszervezéséért és a falugondnoki alapképzés hét falufórumának vezetéséért 49 eFt-ot számláztunk..

A 2005-ben kölcsönzött 200 eFt kamatát nem tudtuk behajtani, és kiadásunk volt 22 eFt hírlapelőfizetés és mintegy 10 eFt költség, amellyel a Takarékszövetkezetnél számlát nyitottunk (ebből 6000 megmaradt az Alapítványnak). A Takarékszövetkezetnél is lekötöttünk 600 eFt-ot, így az év végi folyószámlán 198 eFt-unk volt, míg a pénztárban 9 eFt.

A Baranya Megyei és a Sellyei Kistérségi Foglalkoztatási Paktum munkájában és számos más szakmai fórumon az Alapítvány képviseli a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületét, hogy az Egyesület elnöksége ne legyen kénytelen e képviseletek adminisztrációját viselni.

Az Egyesület anyagi helyzete és gyenge támogatottsága továbbra is szükségessé teszi az önkéntes szakmai munkát, az elvégzett feladatok egy töredékét azonban továbbra is le tudjuk számlázni. Változatlanul alapfeladat a folyamatos kapcsolattartás a tágan értelmezett szakmai körökkel, valamint az aprófalvak érdekképviselete. Ennek kiemelkedő eseménye lesz a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem plenáris ülésén elhangzó "Centrum és periféria viszonya" című előadás 2007. július 30-án Szombathelyen.

Drávafok, 2007. június 13.                               Faludi Erika


Tetejére

2007

Januárban már Pécs Európa kulturális fővárosa ránk eső feladatain gondolkodtunk, a falvak összefogása érdekében Farkas Évát megbíztuk egy konzultáció sorozat vezetésével. Erre a munkára az ígéretek szerint SzCsM támogatás volt. Február 2-án Pánovics Attila és Mező Jani látogattak Drávafokra a Pécsi Zöld Körtől. 15-én Kecskeméten a rendőrség hallgatott meg tanúként, mivel Csörsz Klára a Falugondnoki olvasókönyv körül is pénzügyi visszaéléseket vélt felfedezni. (Miután a rendőrség nem talált visszaélést, őket is feljelentette). 19-én EKF egyeztetés Pécsett, 23-án Kelebián vajdasági kapcsolatfelvétel. A Sellyei Kistérségi Foglalkoztatási Paktum megalapozásában segítséget nyújtok Gere Jánosnak, mind a vizsgálatokban, mind a szervezésben.

Március 1-én Lantos Tamás, polgármesteri minőségében jön konzultációra Markóc falugondnoksága ügyében. 5-én ismét EKF egyeztetés, 6-án elnökségi, 7-én Civil Fórum.

13-án reggel meghalt Kemény Berci.

14-én az Ős Dráva program keretében készít interjút az Aquaprofit egyik munkatársa, 21-én Förster Gyula, Sellye polgármestere fogadja az Egyesületet, 23-án HEFOP zárás Drávafokon. Kovács István koordinálja a készülő megyei kapcsoskönyv nyomdai és térképszerkesztői munkáit, ami Szanyi Éva tíz év előtti álmai szerint valósul meg. 29-én konzultáció Petró Tamással, 30-án közgyűlés Helesfán.

Berci temetése április 2-án volt Vértesacsán, nem minden feszültség nélkül az emlékét sajátos módon őrizni kívánók között, de mégis méltó keretekben, sok-sok munkatárs jelenlétében.

4-én Regionális Civil Fórum Pécsett, 25-én Sellyén foglalkoztatási paktum, 27-én - Szőkéné részvételével - falugondnoki megbeszélés az önellátási programról. Május 20-23 között Bodnár Ági ismerkedett az Ormánsággal a Kispad vendégeként, 23-án Zelenák Kati és barátai voltak a vendégeim. 24-én Civil Fórum Pécsett, elnökségi ülés Drávafokon, 25-én újabb megbeszélés Petró Tamással, 30-án a Baranya Paktum aláírása Pécsett, a megyeháza dísztermében, 31-én Hargitainé Solymosi Beatrixszal egyeztetek a Baranya Megyei Önkormányzatnál az EKF-ben való részvételünkről. Ennek eredményeként a megyei elnöknek, dr. Hargitai Jánosnak levélben tettem javaslatot a falvak bekapcsolódásáról a programba, nem reagált rá.

Június 18-án Pécsett, a Szociális Háló Egyesületnél egyeztetünk Végh Márti közbenjárására és jelenlétében egy HEFOP pályázat megvalósításáról. 23-án Helesfán volt falugondnok találkozó, jelen volt Paári Angéla, Takátsy Zoltán, Csörszné Zelenák Katalin, Tóth Márta. Ghyczy Gellért - ígérete ellenére - nem jött el. Július 6-7-én Végh Márti a Kispad vendége, 11-én Markócon egyeztetés a falugondnokságról Lantos Tamás, Flaska Ambrus és a képviselők jelenlétében, valamint a beteg Lantos Gábornál rövid látogatás. 20-ára Liget falugondnoka elvitte a gobelinjeimet a helyi gobelin kiállításra (8 falikép és két párna), majd visszaszállította - a fotókat azóta se kaptam meg. 29-31-én a Savaria Nyári Urbanisztikai Egyetemen, Szombathelyen az élhető település témában tartottam előadást "Centrum és periféria viszonya" címmel. Az előadás szövegét bekérték a szervezők kiadvány részére, azóta arról se hallottam semmit.

A nyár folyamán Berci pesti lakásában lévő iratait rendezem, amelyeket a férjem szállított Drávafokra, majd Zelenák Kati Kecskeméten raktározta el. Az iratok zöme, amelyek a Falugondnokok házában voltak, a vértesacsai önkormányzat egy raktárában porosodnak.

Augusztus 2-án a Szociális Minisztériumban hosszasan beszélgettem Ghyczy Gellérttel a falugondnokság helyzetéről, saját kezdeményezésemre, nem sok eredménnyel. 7-én Sellyén az Új Kispad Alapítvány is aláírta a kistérségi foglalkoztatási paktumot.A falugondnok képzés helyi gyakorlata folyamatban van. 30-án Kisnyárádon volt kistérségi falugondnok polgármester találkozó, Szeptemberben zajlottak a képzésben résztvevők településein a falufórumok, 11-én tartotta a kuratórium évi ülését. A hónap elején a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete olyan képzési szerződést írt alá a Szövetséggel, amely az Alapítvány támogatásával készülő negyedévenkénti "Kispadon" hírlevél és az egyesületi honlap szövetségi cenzúrázásának alávetette magát, ezért a kuratórium elnöke azonnal megvonta az Alapítványunk támogatására vonatkozó felirat megjelentetését, és az együttműködés felülvizsgálata válik szükségessé. A hónap a kilenc, képzésben lévő falugondnok falufórumaival telt. 21-én Ivándárdán volt falugondnok - polgármester találkozó, ahol a Szövetség és az Egyesület között kialakult helyzetet dr. Nyúl István országgyűlési képviselőnek is vázoltuk. A hónap végén lezártuk a képzést és folytattuk a pályázati felkészülést a Szociális Háló Egyesülettel, egyre komolyabb nézeteltérések közepette, mivel a pályázat motorját jelentő Maholnap Alapítvánnyal összekülönböztek, és tisztázatlanok voltak a falugondnoki egyesülettel és az alapítványunkkal való együttműködés feltételei is. A szerződések és a pontos munkafeltételek egyre késtek, ennek ellenére az Új Kispad Alapítvány kidolgozta a 40 órás "Településfejlesztés az Ormánságban" képzést, és november folyamán meg is valósított abból 28 órát, a többire pedig előadót szervezett. Október közepén Kecskeméten az alföldi egyesület három szervezőjével igyekeztünk a Baranyában előállt helyzetet és a továbblépést tisztázni. November 16-án Csólyospáloson ünnepelték az alföldi egyesület tíz éves fennállását, amelyről betegség miatt távol maradtam, és a baranyai egyesület képviselői az általam írt méltatást - kérésem ellenére - nem olvasták föl.

Decemberben a Szociális Innovációs Alapítvány felkérésére a Szociális Arcképcsarnok részére megírtam Kemény Bertalan anyagát, és segítettem Csörsz Klárának Szanyi Éva méltatásának összeállításában. Keller Judit PHD hallgató munkájához és drávafoki vendéglátásához is segítséget nyújtott az Alapítvány, és elkezdődhetett Balogh János önéletírásának gépbe szerkesztése.

Beszámoló az Alapítvány 2007. évi tevékenységéről

Az elmúlt évekhez képest a 2007-es esztendő jelentős elmozdulásokat hozott. Az egyszerűsített pénzügyi beszámoló adatai szerint a nyitó pénzkészlet 807 030 Ft volt, ebből 600 000 Ft volt lekötött betét. Az évet 406 764 Ft-tal zártuk, amelyből 304 753 Ft volt lekötve. Eszközeink közül a 2002-ben vásárolt számítógép konfigurációból a monitort le kellett selejtezni.

A 2007. szeptember 1-i kuratóriumi döntés értelmében 300 000 Ft-ot átadtunk a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének azzal a céllal, hogy a Sósvertikén élő Balogh János emlékiratainak elkészítését támogassa meg. Az emlékirat két füzete elkészült, feldolgozásra kerültek a kapcsolódó emlékeztetők, és ígéretet, segítséget kaptunk Bíró andrástól, aki az írást fontos, megjelenésre érdemes dokumentumnak tartja, amit azonban szakképzett szerkesztőnek kell alaposan összefésülnie.

Miután szeptember folyamán a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete és az Alapítvány kapcsolata megszakadt, elindítottuk saját honlap előkészítését, amely az előzetes árajánlat szerint mintegy 100-150 eFt-os egyszeri költséget, és évi 20-30 eFt karbantartási költséget jelenthet, mivel nem interaktív jellegű honlapra van szükségünk. Az Egyesület 2008. április 30-ával felmondta a közös irodahasználatot, így az új helyzet változásokat fog jelenteni, meg kell teremteni az önálló működés feltételeit.

A Szociális Háló Egyesület HEFOP 2.2.1 pályázatának keretében az Alapítvány 40 órás "Településfejlesztés az Ormánságban" című képzést dolgozott ki 250 eFt-os díjazásért, és a képzésből 28 órát megvalósított 12 eFt-os óradíjért. A több, mint félmillió forintos bevétel 2008. februárjában érkezett az Alapítvány számlájára, így a pénzügyi beszámoló azt még nem tartalmazza.

Az év folyamán 32 eFt kamatbevétele és 3 eFt banki költsége volt az Alapítványnak. Könyvekre, folyóirat előfizetésekre 50 eFt-ot, irodaszerekre és postabélyegre 12 eFt-ot, szállásdíjra 36 eFt-ot, egyebekre 22 eFt-ot költöttünk. A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének 300 eFt-ot utaltunk át, amelyből Balogh János bruttó 200 eFt-ot vehetett át, a fennmaradó összeg a járulékokat és az irodai költségeket fedezi.

A 2008. év fő feladata az emlékiratok szerkesztésre való előkészítése (számítógépes begépelés), a kiadás feltételeinek megteremtése, valamint a honlap megvalósítása, amely helyet adhat - kiadás után - az emlékiratoknak, valamint azoknak a csatlakozó dokumentumoknak is, amelyeket Bíró András nem tart könyvbeli megjelenésre alkalmasnak. Jelentős munka lesz a honlap egyéb fejezeteinek megírása, illetve tartalommal való megtöltése.

Az iroda működési feltételeinek megteremtése mellett könyvelővel való megállapodás is a sürgős teendők közé tartozik.

Drávafok, 2008. április 22.                               Faludi Erika


Tetejére

2008

Az új helyzetben nagy segítséget nyújtottak barátaim, köztük az Alapítvány alapítója. Drávafokon Balogh János írásának begépelése, és a folyamatos iratválogatás, iratrendezés adott sok munkát. Mivel a másfél évtizedes múlt iratanyagát csak én ismerem, kötelességemnek tartottam az önálló működésbe fogó Egyesület számára az áttekinthetőség biztosítását. Emellett a Kispad anyaga is erős selejtezésre és rendszerezésre szorult. A Falufejlesztési Társaság is megkezdte sorai rendezését, ehhez régi adatokkal, alapítói listával nyújtottam segítséget. Bán Éva peres ügyében próbálok segíteni, az ügyvédnek felajánlva információimat. Megszerveztem, hogy Bedrossziánnak Jánosik Zsuzsi barátnőm elvitte a Sheldrake könyvet. Kováts Eszter projekt menedzsernek kér fel, némi gondolkodás után nem vállalom. Folyamatosan tartom a kapcsolatot a Regionális Civil Fórummal, Keller Judittal, és főleg a Duna - Tisza közi Egyesülettel. A Falufejlesztési Társaság január végi közgyűlésén Krizsán Andrást választotta elnöknek, én nem újítottam meg a tagságomat, többek között azért sem, mert rendszeresen a FFT képviselőjeként tűntettek fel szakmai fórumokon, ahol a Kispad Alapítványt igyekeztem képviselni. Dolgozni pedig tagság nélkül is lehet.

Balogh Jani könyvének kiadásáról Bíró Andrással levelezek, és terjesztem sokfelé (Gelencsér Kati, Derdák Tibor, Ignácz Jani, Lantos Gábor, stb.) A helyzetünk mérlegelése után elhatároztuk, hogy eladjuk a drávafoki házat, s ezt közöltem az iroda munkatársaival is, akik úgy döntöttek, hogy új helyet keresnek az Egyesület számára. A viszonyunk egyre feszültebb. Balogh Jani írásához a Fii Cu Noi képzések történetét is feldolgoztam, ezt Bíró András nem tartja közölhetőnek, de az önéletrajzból "árad a tisztaság és a nyugalom" szerinte. Az egyesületi munkáról nehezen tudok leválni, a baranyaiak szerveződő alföldi kirándulásához is én adok ötleteket. Sára Jánosnak postázom a 90-es évek elején tervezett "Vízválasztó Alapítvány" iratait.

Március 6-án, saját kérésemre, Serafin Józseffel találkozom, aki Szanyi Éva munkatársa volt, és főosztályvezető lett a szociális tárcánál. Vele se sikerült megértetnem a Szövetség válságának gyökereit, de legalább megpróbáltam… A hónap végén pár napot Kecskeméten töltöttem, az alkalmat felhasználtam a Duna -Tisza közi Egyesület munkatársaival való eszmecserére. A baranyai egyesület munkatársai április 9-én jelentették be, hogy a hónap végén Bogdására költöznek. "Időhiány" miatt a költözést nem lehetett előkészíteni, így mindent kutyafuttában szereltek le, de alaposan, az adsl vonallal együtt, amellyel ugyan nem tudtak semmit kezdeni, de legalább az Alapítványt megfosztották a kommunikáció lehetőségétől, a fax, az üzenetrögzítő, a nyomtató, a fénymásoló mellett. Az Alapítvány számítógépe képezte az információs rendszer alapját, cserébe az Egyesület note-bookja maradt az Alapítványnál, amelyről hamarosan kiderült, hogy alaplap hibás, így újat kellett venni. Az együttműködési szerződéseket át kellett alakítani, illetve megszüntetni, a közműveket visszairatni. Legfőképpen pedig az internet kapcsolatot kellett valahogy megoldani, a költözési tervek miatt mobil szolgáltatót kerestünk. Május 5-én Budapesten kötöttem szerződést a T-Com-mal, a saját nevemre, mivel az Alapítvány szerződéséhez naprakész iratokra és a másik aláíró jelenlétére is szükség lett volna, ez több tízezer forintos költséget jelentett volna. Jánosik Zsuzsi barátnőm szakavatott szerkesztőként átnézte a Balogh János anyagot, nem sok javítanivalót talált. Az irodai munkákat a teleház segítségével, fizető vendégként végzem, részben pedig Kovácsevics Ibolya segít ki otthoni internet kapcsolatával. Az Alapítvány könyvelését egy középiskolai barátnőm vállalja baráti alapon. Bíró András új ajánlata, hogy készülő könyvének mellékleteként (Az integráció ára) jelenhet meg Balogh Jani írása. Az egyesületi laptopba saját pénzen vettem egy új akkut, hogy meg tudják állapítani a hibát, ez a 27 ezer Ft is füstbe ment. A mobil internettel rengeteget kínlódunk, míg végre Drávafokon - díjmentesen - felszerelnek egy erősítőt, így ha lassú is, de van vétel.

Június végén Kemény András (Berci fia) felkért, hogy édesapja tervezett könyvének hiányzó fejezetrészét írjam meg. Lázár Ervin Kierkegaard fordítását kinyomtattam, és eljuttattam Jánosik Zsuzsinak lektorálásra, majd megszerveztem a kézirat visszajuttatását Koppenhágába. Közben a keszthelyi egyetemről kértek pályázati közreműködést, az alapadatokat igyekeztem megadni - végül nem kaptam hírt a pályázat sorsáról. Az Alapítvány Országépítő előfizetését kb. 10 év után lemondtam, azaz nem újítottam meg. Balogh Jani írását Kelemen Árpádon (a sósvertikei polgármesteren) keresztül próbáltam a sellyei kistérségben népszerűsíteni. Ő hamarosan - súlyos betegségben - elhunyt, a kistérség nem reagált. Augusztus végén meghalt Lantos Gábor is, akit a Kispad alapítvány sokszor felkért látókör vezetésre, és a feladatát mindig kimagasló felkészültséggel látta el. Vendégeim voltak Sudár Györgyi és Porázik Péter, és elkészítették az Alapítvány honlapjának arculatát, néhány kész anyagot fel is töltöttek rá, amelyekkel a nyár folyamán felkészültem. Az év végéig további anyagok kerültek általuk a honlapra, aztán a bővítés elakadt.

Szeptember elején megjelent Kemény Bertalan Homálybogozás című könyve, az általam írt fejezetért öt tiszteletpéldányt kaptam, további ötöt vásároltam, hogy a legközelebbi barátaimnak jusson. Kértem Kemény Andrást, hogy az alapítványi honlapra feltehessünk szemelvényeket és fotót, ígérete ellenére nem küldte át az anyagot. Egy tv műsorban (Sinkovits kedves versei) megtaláltam a honlap mottóját: Egy lángot adok, ápold, add tovább (Reményik Sándor).

Az egyesülettel kapcsolatos hercehurcák nehezen csengenek le - szeptemberben az elnök párja tartott egy órás telefonos leckéztetést, Bán Éva bírósági ügyei is vissza - visszatérnek. Ignácz Janival viszont építő beszélgetést tudtunk tartani, amit minden évben legalább egyszer megismétlünk a kilencvenes évek eleje óta. Október 1-én a kispad.org.hu felkerült a világhálóra. Pesten egy furcsa személlyel konzultáltam, egyáltalán nem furcsa módon jól megértettük egymást. Gábriel munkanélküli aszkéta, és kapaszkodókat keres a világban, remélem, talált, azóta nem hallottam felőle. Október 11-én Kecskeméten svájciakkal volt nagyon érdekes eszmecsere az alföldiek demokrácia - programja keretében

A készülő alföldi kalendáriumba két írást készítek, a beköszöntőt és egyszerű recepteket.

Vörös Kálmán kérésére a Kispad segítséget nyújt Páprád közösségi tér pályázatára - természetesen arról sem érkezett semmi visszajelzés. Az egész ősz és tél betegeskedéssel telt.

Beszámoló az Új Kispad Alapítvány 2008. évi munkájáról

Az év elején érkezett meg a Szociális Háló Egyesülettől a HEFOP 2.2 keretében az Alapítvány által kidolgozott 40 órás településfejlesztési képzés és a megvalósított 28 óra munkadíja, 200 plusz 336 eFt. Az első hónapok Balogh János önéletírásának begépelésével, szerkesztésével és a kiadás egyeztetésével teltek. Nehéz leválni a falugondnokság gondjairól - márciusban Szerafin Józseffel beszélgettem a Szociális Minisztériumban a helyzetről, majd Kecskeméten elemeztük a lehetőségeket a Duna - Tisza közi Egyesület munkatársaival. A baranyai iroda munkatársaival igen feszült a helyzet, április második hetében jelentették be, hogy április végén elköltöznek. Az iratrendezéssel hónapokig foglalkoztam, hogy nélkülem is áttekinthető legyen 15 év munkája. Kértem, hogy az internet hozzáférés és - az Alapítvány számítógépéért cserében - az általam használt note book maradhasson. Sajnos a note book egy hónapon belül elromlott, az adsl vonalat leszerelték, így a nyár a működés alapfeltételeinek megteremtésével telt: note bookot kellett vásárolni, mobil internet szolgáltatást előfizetni, könyvelőt keresni. Folyamatosan dolgozom az Alapítvány honlapjának anyagán, amelyet ősszel rokonok segítségével sikerült elindítani. Címünk www.kispad.org.hu .

Kemény Bertalan fiának felkérésére egy részfejezetet megírtam Berci készülő könyvébe, a szeptember elején megjelent könyvből öt tiszteletpéldányt kaptam a munkáért. Októberben részt vettem Kecskeméten svájci civilekkel egy közös demokrácia programban.

Június 8-án tartottunk kuratóriumi ülést, amelyen a működés feltételeinek megteremtéséről határoztunk.

2009. legfontosabb feladata a honlap fejlesztése, valamint az együttműködések ápolása.

Drávafok, 2009. augusztus 11.


Tetejére

2009

Beszámoló Az Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Az év kezdetén a Duna-Tisza közi falugondnoki kalendáriumhoz készítettem beköszöntőt és egy kis receptgyűjteményt önkéntes munkában. (A kalendárium 2009. végén jelent meg, benne fentiek és Kemény Bertalan könyvének könyvismertetése.)

Az Alapítvány kuratóriumi elnöke március 6-án Alsómocsoládon átvehette a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat.

2008-tól Kiss Lászlóné Hauzlik Mária önkéntesként látja el az Alapítvány könyvelési és pénzügyi tanácsadási feladatait, pénzügyi beszámolóink az ő munkáján alapulnak. A 2008-ban beindult honlapunk feltöltését és frissítését pedig Gulyás Gábor építészmérnök végzi, szintén önkéntesként.

Június 3-4-én Glatz Ferenc tanyafórumra hívott Lajosmizsére, Hozzászólásom írásos anyagát dr. Csatári Bálintnak adtam át - a kiadvány megjelenéséről még nem értesültem.

Ajánlásomra a Maholnap Alapítvány szervezetsegítő programjába bevette a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületét. Ennek kapcsán kétszer adtam szállást Végh Mártának Drávafokon, majd Budapesten december 16-án egy interjút Pontyos Tamásnak, akit - szükség esetén - további támogatásomról biztosítottam.

Június 6-10-ig Baka Györgyi és Kolundzsia Gábor voltak vendégeim, közben 8-9-én Nagy Júlia, Balogh Judit és Nyitrai Ákos érkeztek meghívásomra a Falufejlesztési Társaságtól. A meghívás a Kaláka program megbeszélésére szólt, de kiderült, hogy Alsómocsoládra igyekeznek a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének közgyűlésére, Amely a Szövetségbe való visszalépésről kívánt dönteni. A közgyűlésre 9-én 14 órakor hívott meg az Egyesület, így természetesen azon nem tudtam részt venni, de egy állásfoglalást írtam, amelyet Nyitrai Ákos olvasott fel, annak ellenére, hogy az nem egyezett a Falufejlesztési Társaság elképzeléseivel.

Július 15-én Csörszné Zelenák Katalinnal - az Alapítvány egyik alapítójával - egyeztettem pesti lakásunkon. Kovács István kuratóriumi tag segítségével nyomtatót szereztünk be, amely fénymásolási és szkennelési funkciókat is ellát.

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének falugondnok képzésén két alkalommal Lakitelken (aug. 24-26. és szept. 7-9.), két alkalommal pedig Kecskeméten (okt. 29. és nov. 5.) tartottam előadásokat (összesen 35 óra 5000 Ft-os óradíjjal). Drávafok önálló honlapot hozott létre, amelyen röviden ismertettük az alapítvány tevékenységét, és elérhető róla a honlapunk. Javaslatot tettem a Falufejlesztési Társaságnak is, hogy honlapjukról elérhetőek legyenek a partnereik. Az év végén két cikk készült a Duna Tisza Közi Falugondnokok Hírlevelének számára.

November 26-án az Illyés Gyula archívumban mutatták be a Lázár Ervin által fordított Petter Bjerck-Amundsen által írt Soren Kierkegaard kezdőknek című könyvet az Ághegy Könyvek - KÖZDOK kiadásában.

A Nemzeti Szociális és Felnőttképzési Intézet szakmai konzultációján és a Ghyczy Gellért által vezetett falugondnok-képzési workshopon részt vettem, a Minisztérium részéről azóta - az ígéret ellenére - nem érkezett megkeresés.

December 19-én Kemény Bertalan és a falugondnoki hálózat Magyar Örökség Díjat kapott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Ennek ihletésére jött létre az Új Kispad Alapítvány Aranykönyve, amelybe elsőként az előterjesztő Csörszné Zelenák Katalin (a falugondnoki hálózat másfél évtizedes következetes segítéséért) és a laudátor dr. Csatári Bálint (emberközpontú, kapcsolatépítő tudományos munkájáért) került be.

Az évet 542.671 Ft-tal kezdtük és 430.540 Ft-tal zártuk. Összes bevételünk 202.086 Ft volt, amelyből 180.000 Ft-ot tett ki a 35 óra falugondnoki képzés és az egyik cikk ellenértéke. (A másik cikk számláját csak januárban egyenlítették ki). A kiadások értéke 314.227 Ft volt, ebből a nyomtató 31.000 Ft-ba került, az útiköltségek 125.295 Ft-ot tettek ki, Posta, telefon, internet előfizetés 66.500 Ft-ba került, könyv 49.484 Ft volt, irodaszerekre 49.484 Ft-ot költöttünk (ebben volt az aranykönyv és egy asztali számológép egy 2010-ben befolyó munkához). A tényleges pénzforgalomnál lényegesen nagyobb összeget képezett a kuratórium tagjainak, a könyvelőnek, a honlap kezelőjének és egyéb segítőinknek az önkéntes munkája. Köszönet érte mindenkinek.

A Tranzit Fókuszolási és Szupervíziós Központ megbízásából egy TÁMOP pályázat résztvevői tanfolyam-értékelésének összesítését készítettem el, várhatóan márciusban érkezik meg a 80.000 Ft-os összeg a számlánkra. Továbbra is a csaknem 20 év eseményeinek feldolgozása és a folyamatos kapcsolatépítés és szakmai részvétel a legfontosabb feladata az Alapítványnak. Várhatóan 2010. folyamán nem lesz szükség nagyobb értékű beszerzésekre.

Budapest, 2010. március 9.                               Faludi Erika


Tetejére


Tetejére

2011

Beszámoló Az Új Kispad Alapítvány 2011. - egyben utolsó - évi munkájáról

A kuratórium – hosszas egyeztetések, valamint az alapítók egyetértése után, 2011. május 26-i ülésén úgy döntött, hogy az Alapítvány elvégezve vállalt feladatát, önkéntes munkatársainak megváltozott életfeltételeire tekintettel megszűnteti a további tevékenységet. Habár a drávafoki iroda megszűnt, és a források is elfogytak év közben, a szokásos kapcsolattartás és konzultációk zavartalanul folytatódtak. Mivel konzorciumi partnerként jelentős feladatot vállaltunk a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének TÁMOP pályázatában, meg kellett várnunk a pályázati döntést, amely mintegy 10 hónapot késett. Mivel eredményes lett a pályázat, ősszel lemondtunk konzorciumi tagságunkról, és újabb negyed évet várakoztunk a szerződés befogadására, amely 2012. február közepén megtörtént.

Év elején ismét előterjesztettünk három személyt Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjra, közülük Zaja Péter (Visnyeszéplak) előterjesztése lett eredményes. A falugondnoki alapképzés korszerűsítésére minden megkereséskor javaslatot teszünk. Együttműködünk szakmai fórumokkal – és ez várhatóan a jövőben is így lesz, a jogi keretek megszűnte után.

Közkívánatra módot kell találnunk arra, hogy a kispad.org.hu honlap a továbbiakban is olvasható legyen, és tartalma tovább bővüljön. Jelenlegi állapotában is tartalmazza a Kispad Alapítvány és az Új Kispad Alapítvány tevékenységét 1994-től, illetve 2000-től. A teljes iratállományt rendeztük, és előkészítettük feldolgozásra a még részletesen nem dokumentált eseményeket, rendezvényeket. Megszüntettük a drávafoki irodát és gondoskodtunk a megfelelő irattárolásról.

A 2011. évet 498 eFt-tal kezdtük, ehhez a bankszámla megszüntetéséig ( 2011. június 21.) 5000 Ft banki kamat járult. Költségeink az év végéig a rendelkezésre álló összeget meghaladták. Az elszámolt költségek:

Banki költség                   7 eFt

Nyomtatvány, irodaszer     57 eFt

Tisztítószer                     18 eFt

Könyv                             20 eFt

Útiköltség                       130 eFt

Posta, internet előfiz.       54 eFt

Könyvelés                       150 eFt

Egyéb szolg.                    67 eFt          összesen 503 eFt

Az Alapítványnak ingósága nincs.

Budapest,2012. április 4.                                Faludi Erika

                                                             a kuratórium elnöke


Tetejére